Færre bokser og ledninger når PC-en flytter inn i TV-en

Dato: Torsdag 10. mai 2012
Sted: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm
Tid: Kl. 10.00. Start pressemøte kl. 10.30. Slutt 12.00.
Mulighet for enkeltintervjuer og enklere bevertning frem til kl. 14.00
Streaming: www.smarttvnordic.com

Fra at TV-seingen ble flyttet ut i PC-en kommer nå neste teknologiske skifte: PC-en flytter inn i TV-en, noe som vil forandre TV-seingen, TV-bransjen og ikke minst selve TV-en. Konsekvensene blir et bredere tilbud og færre bokser og ledninger …
Den nye generasjonen smart-TV er like kraftfulle som dagens PC-er. Samtidig er appene på vei inn i TV-en, med film, sport, underholdning etc. på en åpen plattform.
Nå er vi klare til å fortelle om den nye, åpne smart-TV-plattformen og hvordan neste generasjon smart-TV vil påvirke TV-seingen. Vil du høre? Og se?

Nye serier 5000, 6000, 7000 og 8000
For første gang viser vi den nye generasjonen av Philips Smart TV, fullpakket med nyheter som integrert Wi-Fi, Skype-kamera, full HD 3D og nye Ambilight.

Medvirkende og program:

  • Smart-TV og den åpne plattformen – Joakim Örnstig, nordisk markedsdirektør i Philips
  • Hvordan vil markedsaktørene bli påvirket av ny distribusjon og nye forretningsmodeller? – Marie Nilsson, administrerende direktør i Mediavision
  • Den nye generasjonen smart-TV – Pär Josefsson, produktspesialist i Philips

 
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med:

Joakim Örnstig, tlf. +46 70 832 24 64, e-postadresse: joakim.ornstig@philips.com
Pär Josefsson Product Manager Sweden and Norway tlf +46 708 32 22 21 e-postadresse: par.josefsson@philips.com

For påmelding, ønske om tolk og koordinasjon av intervjuer, vennligst ta kontakt med:
Elisabeth von Sydow, tlf. +46 709 52 74 75, e-postadresse: elisabeth@vonsydow.se

 
Philips TV i Norden markedsføres av TP Vision, et selskap som eies i fellesskap av forbrukerelektronikkonsernene Philips og TPV, som er en av verdens ledende produsenter av bildeskjermer og TV-apparater.

Om oss

Philips TV i Norden er solgt og markedsført av TP Vision, et selskap eid av TPV, som er en av de ledende produsenter av skjermer og Tver.

Abonner

Dokumenter og linker