PCI Biotech Holding ASA reiser NOK 60 millioner i frisk kapital

Oslo 10. juni 2008 - PCI Biotech Holding ASA, det norske selskapet som utvikler leveringsteknologi for medisiner med fokus på kreftbehandling offentliggjør med dette en vellykket kapitalinnhenting i forbindelse med noteringen av PCI Biotech Holding ASA på Oslo Axess (Emisjonen). Tilbudsprisen var på NOK 20 per aksje. Brutto proveny var NOK 60 millioner (Ca. USD 11.9 millioner). Første handelsdag for PCI Biotech Holding ASAs aksjer på Oslo Axess (ticker: PCIB) er forventet på onsdag 18. juni 2008.


Det er tegnet totalt 3 000 000 aksjer i Emisjonen, hver pålydende NOK 3. Aksjene er hovedsakelig tegnet av garantister for Emisjonen. Kapitalforhøyelsen som følge av Emisjonen forventes registrert i Foretaksregisteret samtidig med gjennomføring av fisjon av Photocure ASA med PCI Biotech Holding ASA som overtagende selskap (Fisjonen). Utstedt aksjekapital for PCI Biotech Holding ASA ved notering av selskapet ved Oslo Axess vil være NOK 16.249.170, tilsvarende 5.416.390 aksjer pålydende NOK 3 per aksje. Fondsfinans ASA var tilrettelegger for Emisjonen.


Photcure ASA har tegnet 1 078 000 aksjer i Eisjonen. Photocure ASA er representert i styret i PCI Biotech Holding ASA. Photocure ASA vil ved gjennomføring av Fisjonen passere flaggegrenen på 15 % i PCI Biotech Holding ASA og eie 1 078 000 aksjer i PCI Biotech Holding ASA tilsvarende 19,9 % av aksjene og stemmene i selskapet.


Gezina AS har tegnet 150 000 aksjer i Emisjonen. Gezina AS er representert i styret i Photocure ASA. Gezina AS vil ved gjennomføring av Fisjonen passere flaggegrenen på 5 % i PCI Biotech Holding ASA og eie 282 631 aksjer i PCI Biotech Holding ASA tilsvarende 5,22 % av aksjene og stemmene i selskapet. 


Petrus Holding AS har tegnet 22 500 aksjer i Emisjonen. Petrus Holding AS kontrolleres av Jon Hindar som er styremedlem i Photocure ASA. Petrus Holding AS vil ved gjennomføring av Fisjonen eie 22 500 aksjer i PCI Biotech Holding ASA.


Per Walday har tegnet 10 000 aksjer i Emisjonen. Per Walday er administrerende direktør i PCI Biotech Holding ASA. Per Walday vil ved gjennomføring av Fisjonen eie 10 000 aksjer i PCI Biotech Holding ASA. Walday har i tillegg en opsjon på tegning av 120 000 aksjer.


Theresa Comiskey Olsen har tegnet 5 000 aksjer i Emisjonen. Theresa Comiskey Olsen er styremedlem i PCI Biotech Holding ASA fra notering av selskapet ved Oslo Axess. Theresa Comiskey Olsen vil ved gjennomføring av Fisjonen eie 5 000 aksjer i PCI Biotech Holding ASA.


Nærstående til Kjetil Tasken har tegnet 650 aksjer i emisjonen. Kjetil Tasken er styremedlem i PCI Biotech Holding ASA fra notering av selskapet ved Oslo Axess. Kjetil Tasken med nærstående vil ved gjennomføring av Fisjonen eie 650 aksjer i PCI Biotech Holding ASA. 


Kjetil Hestdal, Styreformann for PCI Biotech Holding ASA, forteller: "Vi er glade for å ha fullført tilbudet i PCI Biotech Holding ASA på en vellykket måte."


Per Walday, administrerende direktør for PCI Biotech Holding ASA, sier: "I forbindelse med at vårt første prosjekt, som kombinerer det patenterte stoffet Amphinex med cellegiften bleomycin, skal inn i klinisk testing i fase 1 er dette en spennende tid for PCI Biotech Holding ASA. Vi har allerede bevist prinsippene for vår lysbaserte leveringsteknologi for flere substanser og dette er et steg videre. Støtten vi har fått fra både eksisterende og nye investorer har gitt oss ressurser til å gå videre med det planlagte utviklingsløpet."

Abonner