RCO lanserer kompaktløsning for mindre objekt

RCO Security lanserer nå en spesialtilpasset versjon av undersentralen UC-50, selve hjernen i RCO's sikkerhetssystem R-CARD 5000, som kontrollerer og overvåker alle øvrige enheter i systemet. Den nye kostnadseffektive undersentralen UC-50/4M retter seg imot mindre installasjoner, samt retail-kunder med et begrenset behov for mange online-kortlesere.

UC-50/4M er spesielt tilpasset for mindre installasjoner der behovet gjelder kun et fåtall dører, men som samtidig vil ha et fullintegrert innbruddsalarmsystem med sentral administrasjon via softwaren R-CARD M5.

Den SBSC- og FG-godkjente undersentralen UC-50/4M kan tilkobles inntil 4 dørmiljøer (evt. 3 dører og et alarmbetjeningspanel), opptil 64 alarmpunkt og et stort antall offline-lesere av RCO's nye kortleserserie NoKey offline. Eksempler på installasjoner med den nye undersentralen kan være, mindre kontorer, butikker, kjedebutikker, barnehager eller tekniske rom og installasjoner.

– UC-50/4M er spesielt egnet for de som ønsker felles administrasjon av flere mindre objekt med et fåtall dører, men om det handler om bare ett objekt, så er gevinstene her også mange. Dvs. har man et begrenset behov, men allikevel ønsker en integrert løsning med både alarm- og adgangskontroll så blir dette en meget kostnadseffektiv løsning, sier Tor-Arne Aarhus, Daglig leder i RCO Security AS.

– En annen stor fordel med UC-50/4M er at den foruten 4 online-kortlesere og 64 alarmpunkt kan håndtere flere tusen NoKey offline-lesere. Så sånn sett kan en eneste UC-50/4M-sentral faktisk sikre ganske så store objekt hvor fokus er økt sikkerhet i en kombinert alarm- og adgangsløsning, avslutter Tor-Arne Aarhus.


For mer informasjon kontakt:
RCO Security AS
Telefon: 63 81 00 40
e-post: info@rco.no


Om RCO Security AB

RCO Security AB har siden 1976 utviklet, produsert og markedsført produkter og løsninger innen elektronisk nøkkelfri adgangskontroll for hjem og foretak, og har etablert seg som en ledende leverandør i Sverige. Selskapet har de seneste årene oppvist en god tilvekst og lønnsomhet. RCO omsetter for ca. 130 millioner og har over 50 ansatte. Hovedkontoret ligger i Järfälla i Stockholm med lokalkontor i Malmö, Göteborg og Norrköping. Året 2014 etablerte man også sin virksomhet på det norske markedet gjennom selskapet RCO Security AS. RCO eies til 60 prosent av Novax som inngår i familieselskapet Axel Johnson (www.novax.se). Salg, installasjon, og service utføres av et nettverk av sertifiserte forhandlere og distributører innen, lås- alarm- tele- og el- installatører. RCO er et stabilt selskap og har oppnådd AAA-rating i snart 20 år på rad og er miljøsertifisert i henhold til agenda 21 av Järfälla kommune.

www.rco.no

Om oss

RCO Security AB har siden 1976 utviklet, produsert og markedsført produkter og løsninger innen elektronisk nøkkelfri adgangskontroll for hjem og foretak, og har etablert seg som en ledende leverandør i Sverige. Selskapet har de seneste årene oppvist en god tilvekst og lønnsomhet. RCO omsetter for over 140 millioner og har ca. 60 ansatte. Hovedkontoret ligger i Järfälla i Stockholm med lokalkontor i Malmö, Göteborg og Norrköping. Året 2014 etablerte man også sin virksomhet på det norske markedet gjennom selskapet RCO Security AS. RCO eies til 60 prosent av Novax som inngår i familieselskapet Axel Johnson (www.novax.se). Salg, installasjon, og service utføres av et nettverk av sertifiserte forhandlere og distributører innen, lås- alarm- tele- og el- installatører. RCO er et stabilt selskap og har oppnådd AAA-rating i snart 20 år på rad og er miljøsertifisert i henhold til agenda 21 av Järfälla kommune.

Multimedia

Multimedia