Positivt halvår for Scandic

Konsernet Scandic Hotels beholder sin ledende stilling på det nordiske hotellmarkedet og fortsetter å vise sterk vekst til tross for dempet effekt på hotellmarkedet som følge av den ustabile økonomiske situasjonen i Europa. I løpet av første halvår 2012 økte inntektene med 10 prosent og driftsresultatet med 30 prosent sammenlignet med foregående år.

I første halvår økte inntektene med 10,3 prosent der like-for-like-porteføljen vokste med 3,1 prosent og nye hotellåpninger bidro med 6,0 prosent. I juni 2012 åpnet Scandics tredje hotell i Aarhus, Danmark og Scandics tredje hotell i Tampere, Finland. Flaggskipene som ble åpnet i 2011; Scandic Victoria Tower og Scandic Grand Central i Stockholm samt Scandic Forus i Stavanger har bidratt sterkt til både inntektsøkningen og det forbedrede resultatet. Den samlede romkapasiteten utgjør i dag 29 314 rom og flere nyåpninger og byggeprosjekter er under arbeid med ytterligere 1 811 rom i Norge, Finland og Tyskland.

Konferanse og restaurant
Et av Scandics satsningsområder i 2012 er møte- og konferansevirksomheten samt utviklingen av restaurantene som står for 31 prosent av de totale inntektene. Konsernets konferanse- og restaurantvirksomhet økte med 11,8 prosent sammenlignet med foregående år. Hotellene fungerer som møteplasser for overnattings-, restaurant- og konferansegjester. Scandic utvikler også ulike konsepter som er tilpasset ut fra gjestenes ønsker.

Vår kjernevirksomhet står på tre ben: overnatting, konferanse og restaurant. Innenfor disse områdene konseptutvikler vi deler av vårt tilbud. Vår siste kundeundersøkelse viser også en klar forbedring av vår servicegrad. Det som til slutt teller er å skape en trivelig hjemmefølelse og få gjestene til å trives, sier Anders Ehrling, CEO Scandic Hotels.

Effektiviseringsgevinster
Den fortsatte ustabiliteten i euroområdet har hatt en dempende effekt på hotellmarkedet i Europa. De nordiske markedene har for første halvår vist en svak, men positiv vekst drevet av økte gjennomsnittspriser, mens økt romkapasitet på mange av Scandics viktigste destinasjoner har hatt en negativ innvirkning på beleggsgraden. Scandic har kontinuerlig arbeidet med å utnytte stordriftsfordeler innenfor f.eks. innkjøp, effektivisering av støttefunksjoner og etablering av excellence centers som også har bidratt til økte driftsmarginer.

 
Resultat januar – juni 2012 for Scandic Hotels Holding-konsernet

1.halvår 2012 1.halvår 2011
Inntekter, MEUR 443,6 402,2
Bruttofortjeneste, MEUR 163,3 144,1
EBITDA, MEUR 32,6 25,0
EBITDA-margin, % 7,4 6,2
Inntekt per tilgjengelig rom (RevPar), euro 62,82 60,69
Beleggsgrad, % 59,5 59,6

1.halvår 2012 1.halvår 2011
Antall hotell i drift ved periodens utgang 1) 155 151
Antall tilgjengelig rom ved periodens utgang 1) 29 314 27 793
Antall årsverk 2) 7 435 7 073

1) Omfatter hotell med leie-, management- og franchiseavtaler
2) Beregnet som totalt antall arbeidede timer/årsverk

 
Vekst RevPar og inntekter 1. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2011

Vekst 1. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2011 RevPar (EUR) RevPar (%) Inntekter(MEUR) Inntekter (%)
Vekst Like-for-Like 0,47 0,8 12,5 3,1
Valutakurseffekter 0,45 0,7 3,3 0,8
Utgåtte hoteller 0,28 0,5 -2,1 -0,5
Nye hoteller 0,92 1,5 27,7 6,9
Rapportert vekst 2,13 3,5 41,4 10,3


 
Resultat for perioden januar-juni 2012
  • Inntektene økte med 10,3 % til 443,6 (402,2) MEUR. For sammenlignbare hoteller samt ved uforandrede valutakurser økte inntektene med 3,1 %.
  • Inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR) økte med 3,5 %. For sammenlignbare hoteller samt ved uforandrede valutakurser økte RevPAR med 0,8 %.
  • Driftsresultatet (EBITDA) økte med 30,4 % til 32,6 (25,0) MEUR, tilsvarende en driftsmargin på 7,4 (6,2) %. Resultatet er belastet med åpningskostander for nye hotell på 3,9 (3,4) MEUR.
  • Så langt i år er 2 nye hoteller med til sammen 428 rom åpnet.


For mer informasjon kontakt:
Anders Ehrling, CEO Scandic +46 8 51 73 51 67
Gunilla Rudebjer, CFO Scandic +46 8 51 73 51 64
Margareta Thorgren, VP Group Communication Scandic +46 8 51 73 52 54

 
Hver dag jobber Scandics 6 600 medarbeidere mot ett enkelt mål – at du skal trives. Som Nordens grønneste hotellkjede har vi alltid fokus på miljø, samfunnsansvar og tilgjengelighet. Scandic er Nordens største hotellkjede med 160 hoteller i ni land og sammenlagt 29 910 hotellrom med en omsetning på 842 millioner EUR. Vi vil være mer enn bare et hotell – et sted hvor mennesker møtes, jobber og inspireres.

scandichotels.no

Om oss

Scandic is the market leader in Nordic hospitality with an network of almost 230 hotels with 42,000 rooms in seven countries and run by 14,000 team members. Scandic Friends is the biggest loyalty program in the Nordic hotel industry with 1.5 million members. Responsibility is a part of Scandic’s DNA and Scandic is the ‘best hotel brand’ in the Nordics (BDRC 2014).

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker