Scandic beholder sin sterke posisjon i tøft marked

Resultat for perioden januar–juni 2009  Inntektene utgjorde 318,0 (383,2) MEUR. For sammenlignbare hoteller og ved uendrede valutakurser, ble inntektene redusert med 12 %.  For sammenlignbare hoteller og ved uendrede valutakurser, ble inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR) redusert med 12 %.  Driftsresultatet (EBITDA) var på 23,2 (55,8) MEUR, tilsvarende en driftsmargin på 7,3 (14,6) %.  I løpet av året er fire nye hoteller med totalt 518 rom åpnet, dessuten er to nye hotellprosjekter med totalt 491 rom påbegynt.

Resultat januar–juni 2009 for Scandic Hotels Holding-konsernet H1 2009 H1 2008 Inntekter, MEUR 318,0 383,2 Bruttofortjeneste, MEUR 113,4 154,6 EBITDA, MEUR 23,2 55,8 EBITDA-margin, % 7,3 14,6 Inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR), euro 51,59 64,74 Belegg, % 57,9 63,3 Antall hoteller i drift ved utgangen av perioden 1) 141 137 Antall tilgjengelige rom ved utgangen av perioden 1) 25 333 24 612 Antall årsverk 2) 6 431 6 872 Usortert avfall, kg per gjestenatt 3) 0,52 0,59 Energiforbruk, kWh per gjestenatt 3) 48,59 45,67 Vannforbruk, l per gjestenatt 3) 220 214 Fossile karbondioksidutslipp, kg per gjestenatt 3) 3,46 3,39 1) Omfatter hoteller med leie-, management- eller franchiseavtaler 2) Beregnet som totalt antall arbeidstimer/årsarbeidstid 3) Beregnes ut fra de hotellene som har vært i drift hele året Frank Fiskers, Scandics konsernsjef og adm. direktør, kommenterer resultatet for perioden januar–juni 2009: – Den globale økonomiske krisen har hatt en dramatisk virkning på bedriftenes reisevirksomhet, og 2009 har vært et av de svakeste årene noensinne for hotell-bransjen. I dette tøffe markedet har Scandic opprettholdt sin sterke markeds-posisjon, og vår forretningsmodell, geografiske spredning og kunde-blanding har bidratt til at vi har klart konjunkturnedgangen bedre enn markedet som helhet. Scandics posisjonering i mellomklassesegment, det sterke varemerket og det robuste lojalitetsprogrammet har bidratt til at vi har tatt markedsandeler på de fleste av våre markeder. – Scandic startet allerede høsten 2008 med programmer for å redusere kostna-d-ene, ettersom vi så at markedet begynte å svekkes. Kostnadskuttprogrammene, som forventes å gi en samlet årseffekt i 2009 på 32 MEUR, er nå fullt implementert, og vi har dermed kunnet kompensere for en del av inntektsbortfallet i 2009. – Scandics bærekraftarbeid fortsetter med full kraft. Scandic vant Grand Travel Awards pris i klassen «Årets miljøinitiativ» for arbeidet med å, som den første store hotellkjeden, bytte ut tilkjørt flaskevann med egentappet vann på samtlige hoteller. I 2009 ser vi en økning i energi- og vannforbruket per gjestenatt sammenlignet med tidligere år, noe som forklares med det reduserte belegget. – Våre ekspansjonsplaner ligger fast, og vi vurderer hele tiden interessante pro-sjekter for å styrke Scandic på våre nordiske hjemmemarkeder og for å bygge en tilstedeværelse på det europeiske markedet. I løpet av året har vi overtatt to hotel-ler i København, noe som i vesentlig grad styrker vår posisjon på dette viktige reisemålet. I tillegg har Scandic overtatt driften av to hoteller i Sverige. Videre har vi planlagt 11 nye hoteller med 2 844 rom, som kommer til å åpne i 2010–2011. – Markedet er fortsatt vanskelig å bedømme. Det er tegn på at konjunktur-ned-gan-gen har avtatt og at økonomien har begynt å stabilisere seg, selv om det er på et lavt nivå. Hotellmarkedet begynner å vise tegn på at beleggsnedgangen har stabili-sert seg, mens romprisene fortsatt presses. Den gjennomførte justeringen av kost-nadene, sammen med tiltak for å styrke Scandics konsept og hotellportefølje, gjør oss godt rustet til å komme gjennom dagens tøffe tider og å ivareta de mulighetene som kommer når markedet snur, sier Frank Fiskers, konsernsjef og adm. direktør for Scandic. For mer informasjon, kontakt: Frank Fiskers, konsernsjef og adm. direktør Scandic, tlf.: +46 709 73 52 03 Gunilla Rudebjer, finansdirektør Scandic, tlf.: +46 709 73 51 64

Tags:

Om oss

Scandic is the market leader in Nordic hospitality with an network of almost 230 hotels with 42,000 rooms in seven countries and run by 14,000 team members. Scandic Friends is the biggest loyalty program in the Nordic hotel industry with 1.5 million members. Responsibility is a part of Scandic’s DNA and Scandic is the ‘best hotel brand’ in the Nordics (BDRC 2014).

Abonner

Dokumenter og linker