Scandic styrker sin stilling i markedet og fortsetter å vokse i Norden

– 2009 ble året da Scandic beviste sin evne til å gjennomføre god drift og lønnsomhet selv i vanskelig tider, sier konsernsjef og administrerende direktør Frank Fiskers.

Resultat for perioden januar-december 2009 • Inntektene økte til 661,0 (758,5) MEUR. For sammenliknbare hoteller og med uendrede valutakurser ble inntektene redusert med 9,9 %. • Inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR) ble redusert med 10,4 % for sammenliknbare hoteller og med uendrede valutakurser. • Driftsresultatet (EBITDA) gikk opp til 61,6 (111,1) MEUR, tilsvarende en driftsmarginal på 9,3 (14,7) %. • I løpet av året har fire nye hoteller med til sammen 518 rom åpnet. I tillegg har det blitt undertegnet avtaler om tre nye hotellprosjekter med tilsammen 887 rom. Resultat januar – desember 2009 for Scandic Hotels Holding-konsernet 2009 2008 H2 2009 H2 2008 Inntekter, MEUR 661,0 758,5 343,0 375,2 Bruttofortjeneste, MEUR 246,2 311,5 132,8 156,9 Driftsresultat (EBITDA), MEUR 61,6 111,1 38,4 55,4 EBITDA-margin, % 9,3 14,7 11,2 14,8 Inntekt per rom (RevPar), EUR 53,1 63,2 54,6 61,6 Belegg i % 60,8 64,9 63,6 66,4 Antall hoteller i drift (31 dec)1) 138 138 Antall rom (31 des)1) 25 070 24 898 Antall heltidsansatte 2) 6 496 6 861 Usortert avfall, kg per gjestenatt 3) 0,40 0,44 Energiforbruk, kWh per gjestenatt 3) 40,9 40,1 Vannforbruk, liter per gjestenatt 3) 205 208 CO2-utslipp, fossile kilder, kg per gjestenatt 3) 2,6 2,7 1) Omfatter hotell på leie-, drift- og franchiseavtaler 2) Basert på totalt antall arbeidstimer / arbeidstid på årsbasis 3) Basert på hotell som har vært i drift hele året Frank Fiskers, konsernsjef og direktør, kommenterer resultatet for januar-desember 2009: Den globale finanskrisen har hatt en dramatisk effekt på forretningsreiser i hele Norden. Det har vært et av de tøffeste årene noensinne for hotellbransjen, men vi reagerte tidlig på konjunkturnedgangen og har på mange måter klart oss bedre enn konkurrentene. I løpet av et år da mange måtte kjempe hardt, vant Scandic kundenes tillitt og styrket sin markedsposisjon med økte markedsandeler. I løpet av siste kvartal 2009 har hotellmarkedet vist visse tegn på at nedgangen er i ferd med å stabilisere seg, mens presset på romprisene har fortsatt. Scandics bedriftsmodell, geografiske spredning og kundesammensetning har bidratt til at vi har håndtert konjunkturnedgangen bedre enn markedet som helhet. Et spareprogram ble gjennomført tidlig og det har gitt en effekt på 32 MEUR i løpet av 2009. Dermed har vi kunnet kompensere en del av inntektsbortfallet og oppnådd en mer fleksibel kostnadsstruktur med en økt andel variable kostnader. Hoveddelen av Scandics leieavtaler har en omsetningsbasert leie som har bidratt ytterligere til å mildne effektene av lavkonjekturen. Scandic har fortsatt tro på fremtiden. Vi vokser med flest nye hotell i Norden, og lanserer spennende nye konsepter. I 2009 inngikk vi et langsiktig samarbeid med stjernekokken Jamie Oliver som komponerte en barnemeny for alle hotellene våre. Sammen med et helt nytt familiekonsept gjorde dette at flere barnefamilier enn noensinne valgte Scandic, og året ble en stor suksess innen fritidssegmentet. For at gjestene alltid skal ha mulighet til å kunne velge en sunn livsstil selv om de bor på hotell, bygde vi i fjor nye, topputstyrte treningsrom på nesten alle Scandics hoteller. Scandic drives alltid av sterke vurderinger og i 2009 ble det belønnet med Grand Travel Award for beste miljøinitiativ i tillegg til Climate Cup-prisen i Danmark. I løpet av 2009 fortsatte vår målbevisste redusering av CO2-utslipp og fossile kilder på vei mot nullutslipp 2025. Selv våre andre miljønøkkeltall beviser at vi står fast ved vår ambisjon om å være best på markedet. Vi leder utviklingen ved å tilby værelser og møterom som er tilpasset handikappede og trygge for allergikere, noe som fikk stor internasjonal oppmerksomhet da CNN World View viste en lengre reportasje om Scandics tilgjengelighetsarbeid. Scandic har vist evne til å gjøre forretninger selv i tøffe tider. I løpet av fjoråret tok vi over to hoteller i København sentrum og styrket vår stilling markant i den danske hovedstaden. Tre nye hotellprosjekter ble satt i gang, et sportshotell i Vierumäki, Finlands ledende område for sport- og fritidsaktiviteter, et nytt hotell på Fornebu, et spennende område av Oslo som er i svært rask vekst, samt et stort nytt hotell på Vasagatan i Stockholm. Akkurat nå venter 12 nye hoteller med tilsammen 3270 rom på å åpne som Scandic. I løpet av 2010 fortsetter vi å lansere nyheter, blant annet et helt nytt produkt for idrettslag og foreninger, Jamie Oliver tar frem en meny for møtegjester, vi introduserer et inspirerende møtekonsept og lanserer også et nytt produkt for weekendgjester. Markedet er fortsatt uforutsigbart. Historisk sett har en oppsving i markedet ført til økt belegg og deretter høyere rompriser, men den lave visibiliteten gjør at det er vanskelig å forutse når dette vil skje. Den kostnadstilpassingen som har blitt gjennomført sammen med satsing på å styrke Scandics konsept og hotellportefølje, gjør oss vel rustet til å ta oss gjennom dagens tøffe tider, i tillegg til å ta vare på de mulighetene som kommer når markedet snur. For mer informasjon, ta kontakt med: Frank Fiskers, konsernsjef og administrerende direktør, Scandic, tlf: +46 709 73 52 03 Gunilla Rudebjer, finansdirektør, Scandic, tlf: +46 709 73 51 64

Om oss

Scandic is the market leader in Nordic hospitality with an network of almost 230 hotels with 42,000 rooms in seven countries and run by 14,000 team members. Scandic Friends is the biggest loyalty program in the Nordic hotel industry with 1.5 million members. Responsibility is a part of Scandic’s DNA and Scandic is the ‘best hotel brand’ in the Nordics (BDRC 2014).

Abonner

Dokumenter og linker