Selvaag Bolig ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Report this content

Utbyttebeløp: 3,00 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusiv: 29. april 2021
Ex-dato: 30. april 2021
Eierregisterdato: 3. mai 2021
Betalingsdato: 14. mai 2021
Vedtaksdato: 27. april 2021

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post:
smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post:
kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12