Departementet hadde ikke anledning til å sette sperrefrist

Helse- og omsorgsdepartementet nektet innsyn i en foreløpig rapport med henvisning til en sperrefrist de selv hadde satt.
– Det var ikke anledning til å unnta rapporten offentlighet og dermed heller ikke sette sperrefrist, sier Sivilombudsmannen
.

Helse- og omsorgsdepartementet ville ikke gi Kommunal Rapport innsyn i en undersøkelse som skulle offentliggjøres et par dager senere. Avisen kunne likevel få en midlertidig versjon til gjennomsyn, forutsatt at de ikke brøt sperrefristen. Dette godtok ikke journalisten og begjærte innsyn i rapporten.

- Å sette sperrefrist er i realiteten det samme som å unnta en rapport fra offentlighet. Det er strenge vilkår for å kunne gjøre dette. I denne saken kan jeg ikke se at rapporten inneholder opplysninger, råd eller vurderinger som oppfyller kravene til å kunne gjøre unntak, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

I uttalelsen skriver ombudsmannen at «departementet ikke har anført alternative grunnlag for å nekte innsyn i rapporten. Når det ikke var hjemmel for å nekte innsyn, var det heller ikke adgang til å oppstille en sperrefrist for bruk av opplysningene».

Den aktuelle rapporten var en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet til KS om kommunenes fremtidige behov for sykehjemsplasser. I en epost opplyste departementets kommunikasjonsenhet at Kommunal Rapport kunne få se en midlertidig versjon, under forutsetning av at de overholdt sperrefristen offentliggjøringen to dager senere.

- Jeg ber departementet merke seg det som her er sagt om innsynsvurderingen og bruk av sperrefrist. Departementet må dessuten sikre at også kommunikasjonsenheten er godt kjent med reglene om rett til innsyn og hvordan slike saker skal håndteres, sier Aage Thor Falkanger. Les hele uttalelsen på Sivilombudsmannens nettsider:https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/avslag-pa-innsyn-i-dokument-med-sperrefrist-article3771-114.html

Kontakt: Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann. 22 82 85 00
eller via Anette Hansen, kommunikasjonsrådgiver: 97 51 57 08

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia