Hanne Harlem tiltrer som sivilombudsmann

Hanne Harlem tiltrådte vervet som sivilombudsmann 1. februar. Kommuneadvokaten i Oslo og den tidligere justisministeren ble valgt til sivilombudsmann av Stortinget i oktober 2019.

Første kvinnelige sivilombudsmann

Hanne Harlem er den sjette sivilombudsmann i rekken siden høyesterettsdommer Andreas Schei ble den første sivilombudsmann i desember 1962. Hun er også den aller første kvinnelige sivilombudsmann.

- Jeg er takknemlig for tilliten Stortinget har vist meg, og jeg ser frem til å jobbe for at forvaltningen ikke øver urett mot innbyggerne, sier Hanne Harlem.

Harlem kommer fra stillingen som Kommuneadvokat i Oslo. Hun har tidligere erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten, sjefsjurist i Kredittilsynet, advokat og senere assisterende direktør i Norsk Hydro. Innen politikken har hun vært medlem av Oslo bystyre, politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, byråd for barn og utdanning og justisminister. Hun har også bred ledererfaring som direktør ved Universitet i Oslo og styreleder i Helse Sør-Øst.

Hanne Harlem etterfølger Aage Thor Falkanger, som 1. januar 2020 gikk tilbake til stillingen som høyesterettsdommer. Fra 1. januar 2020 til 31. januar 2020 har avdelingssjef Bjørn Dæhlin vært konstituert sivilombudsmann.

FAKTA:

Hanne Harlem

Født 1964 i Oslo

 

1990             juridisk embetseksamen UiO

1990             advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten

1991             politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet 

1992–1993   byråd for barn og utdanning Oslo

1993–1995   dommerfullmektig i Nord-Troms herredsrett

1995–1997   advokat hos Regjeringsadvokaten 

1997–1998   sjefjurist hos Kredittilsynet  

1998–2000   advokat og assisterende direktør i Norsk Hydro 

2000–2001   justisminister Stoltenberg-regjeringen

2002–2004   assisterende direktør i Norsk Hydro

2004–2007   universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo 

2007 –2011  styreleder Helse Sør-Øst RHF 

2011– 2020  kommuneadvokat i Oslo

2020 –          sivilombudsmann

 

For spørsmål, kontakt:

kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud

tlf: 984 35 516

tjd@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen arbeider også under et mandat fra FN om å forebygge tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse. Hanne Harlem er den sjette ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte februar 2020. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Multimedia

Multimedia