Ønsker flere klager fra Sivilombudsmannens nye nettsider

Sivilombudsmannen har fått nye nettsider som skal gjøre det enklere og mer forståelig å klage.

- De nye sidene leses enkelt fra mobil, nettbrett og pc og er betydelig forenklet og med flere instruksjoner om hvordan klage og hvem som kan klage, sier sivilombudsmannen.

Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Årlig mottar sivilombudsmann Aage Thor Falkanger drøyt 3000 klager. Mange av dem må avvises fordi de ikke oppfyller de formelle kravene for å kunne klage. Den hyppigste grunnen til avvisning er at saken fortsatt er til behandling i forvaltningen.

- Vi har gjort det lettere å klage elektronisk, laget en tegnefilm som viser hvordan du klager og organisert informasjonen på en mer oversiktlig måte.Se tegnefilmen her.

Årlig kommer Sivilombudsmannen med over 100 uttalelser der han kritiserer forvaltningen for å ha gjort feil. Uttalelsen er gjerne et resultat av en klage. Alle uttalelser publiseres på nettsidene - se dem her.

Sivilombudsmannen besøker også steder der noen er fratatt friheten, for eksempel fengsler, arrester, utlendingsinternat, psykisk helsevern etc. Formålet er å forebygge nedverdigende behandling av dem som oppholder seg der. Hvert besøk dokumenteres i en offentlig rapport med beskrivelse av funn og anbefalinger. Disse publiseres også på nettsidene - du ser dem her.

- De som vil ha varsel om nye uttalelser og rapporter rett i eposten sin, kan abonnere på nyhetsbrev fra nettsidene våre, oppfordrer Aage Thor Falkanger. Abonner på nyhetsbrev her

Nettsidene er laget i samarbeid med byråene Miksmaster og Frontkom. Animasjonsselskapet Babusjka har laget tegnefilmen.

www.sivilombudsmannen.no

Kontakt:

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann: 22 82 45 50/ afa@sivilombudsmannen.no
eller via
Anette Hansen, kommunikasjon,  97515708 / anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen arbeider også under et mandat fra FN om å forebygge tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker