Sivilombudsmannen mener kommunens bruk av konsulentfirma er uheldig - hindret innsyn

Sivilombudsmannen mener Grimstad kommunes bruk av et privat konsulentfirma er uheldig. Kommunen hadde ikke sikret seg tilgangen til alle dokumentene firmaet hadde utarbeidet i forbindelse med et oppdrag fra kommunen. Dette førte til at det heller ikke var mulig for allmennheten å få innsyn i dokumentene. Aage Thor Falkanger mener kommunens saksbehandling er i strid med offentlighetsprinsippet, hensynene bak offentleglova og reglene om forsvarlig saksbehandling.

Saken gjelder spørsmål om innsyn i en presentasjon og i habilitetsvurderinger i forbindelse med et oppdrag et privat konsulentfirma hadde utført for Grimstad kommune. Etter klage fra en journalist i Agderposten har Sivilombudsmannen undersøkt saken. Kommunen ga klageren innsyn i en sladdet versjon av presentasjonen og avslo begjæringen om innsyn i habilitetsvurderingene. Kommunen hadde ikke mottatt en fullstendig usladdet versjon av presentasjonen eller habilitetsvurderingene fra konsulentfirmaet. Det fremkom også at det ikke nødvendigvis forelå noen skriftlig vurdering av habilitetsspørsmålet hos firmaet. I uttalelsen der sivilombudsmannen kritiserer kommunens bruk av konsulentfirmaet, heter det blant annet at: "Når forvaltningsorganer bruker eksterne private konsulentfirmaer til ulike oppdrag, er det viktig at forvaltningsorganet sikrer seg tilgang til de dokumenter firmaet har utarbeidet på grunnlag av oppdraget."  

Uttalelsen beskriver bakgrunn for saken, hvilke undersøkelser Sivilombudsmannen har foretatt og hvorfor han mener at kommunens bruk av firmaet er uheldig. Uttalelsen følger vedlagt denne pressemeldigen og kan også leses på sivilombudsmannens nettsider: sivilombudsmannen.no/uttalelser

Kontakt: Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann, 22 82 85 40, afa@sivilombudsmannen.no

eller via

Anette Hansen, kommunikasjonssjef, 97515708, anh@sivilombudsmannen.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker