100 000 kroner til Yttersia Næringsforening (Pressemelding)

SpareBank 1 Nord-Norges gavefond gir 100 000 kroner til Yttersia Næringsforening og til filmprosjektet "Yttersia - året rundt".

 -Yttersia Næringsforening eier og driver varemerket Yttersia, som er et kvalitets- og opprinnelsesmerke. Foreningen ble stiftet i 2000 og er en organisasjon med ideelle formål og ikke økonomiske målsettinger. Varemerket skal bidra til økt verdiskapning og skal styrke næringslivet i yttersia regionen, som strekker seg fra Sommarøy i sør til Vannøy i nord, forteller styreleder i foreningen Espen Aronsen.
 
- Filmprosjektet "Yttersia - året rundt" er en digitalt bilde- og råfilmdatabase som skal benyttes til å markedsføre de ulike produktene under varemerket Yttersia.  Filmen og bildene skal benyttes til kommunikasjon og markedsføring av ulike Yttersia produkter, både i inn- og utland. Filmen og bildene skal formidle historier om opprinnelsen bak produktene, råfilmen skal også kunne bearbeides til kinoreklame og til storskjerm i kjøpesentre, fortsetter Aronsen.
 
- Bruk av bilder og film til markedsføring av nordnorske råvarer og som kan henvise til stedet hvor produktene er skapt, renhet og kvalitet i kombinasjon med vår fantastiske natur er svært spennende, sier Rita Staib, seniorrådgiver ved Bedriftsmarked i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Vi er glade for at Yttersia Næringsforening benytter film miljøet tilknyttet ungdomshuset TVIBIT til produksjonen. Vi tror at dette både gir ungdommene ved TVIBIT viktig filmfaglig erfaring og kompetanse, og at det i tillegg tilfører prosjektet et friskt blikk på Yttersiaproduktene som varemerke, sier Sif Vik nestleder ved TVIBIT.
 
 
Dette er SpareBank 1 Nord-Norges gavefond: SpareBank 1 Nord-Norge skaper gjennom sin virksomhet store verdier som tilbakeføres tilbake til lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Fondet har i dag en kapitalbase på 133 millioner kroner. Vi skal støtte prosjekter som skaper verdier over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet, og bidrar til økt trivsel og bolyst i landsdelen. De samfunnsnyttige formål er definert til tiltak og prosjekter innenfor:
 
  • Kunnskap og forskning
  • Kultur (utvidet kulturbegrep, innbefatter idrett og lignende) og spesielt til tiltak innenfor disse områder som er rettet mot barn og ungdom
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland).
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt seniorrådgiver for gavefond og sponsing Reidun Lunndal på mobil 90 09 29 69.
 
 
Med vennlig hilsen
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
 
Leif-Arne Kristiansen
informasjonsjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner