Invitasjon - Presentasjon av 1. kvartals regnskap for SpareBank 1 Nord-Norge

I forbindelse med fremleggelsen av 1. kvartals regnskap for 2008 for SpareBank 1 Nord-Norge 
vil det bli avholdt pressekonferanse i Tromsø onsdag 30. april 2008 kl. 1000.
Presentasjonen vil bli holdt i Rødbanken, Storgata 65, Tromsø. 
Henvendelse i informasjonsskranken i 1. etg.
 
Tromsø, 28. april 2008
SpareBank 1 Nord-Norge
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner