Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS 2. kvartal 2009

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2009 for SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS inviteres det til presentasjon:
 
Onsdag, 12. august 2009 kl. 16.30
Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo
 
Møtet avholdes med webcast.
 
Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med seilskuten Christiania, med avgang fra Rådhusbryggen ca kl. 18.30. Retur ca kl. 22.00.
 
For påmelding til presentasjon og båttur, vennligst kontakt Seri Berge, e-mail: seri.berge@sr-bank.no eller 
telefon 51 50 95 50 eller Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51.
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner