(SRBANK) Første noteringsdag - ny vedtektsfestet aksjekapital

Omdanning av SpareBank 1 SR-Bank fra egenkapitalbevisbank til allmennaksjeselskap (ASA) er i dag registrert i Foretaksregisteret og ny vedtektsfestet aksjekapital utgjør 4 987 241 725 kroner, fordelt på 199 489 669 aksjer, hver pålydende 25 kroner. Ny firmattest er oversendt Oslo Børs.

Tidligere egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 SR-Bank har mottat 1 aksje som vederlag for hvert egenkapitalbevis de eide i SpareBank 1 SR-Bank på omdanningstidspunktet. Dette utgjør totalt 127 313 361 aksjer.

Sparebankstiftelsen SR-Bank har mottat aksjer tilsvarende den fordelingsmessige eierandelen grunnfondskapitalen representerte i SpareBank 1 SR-Bank. Dette utgjør totalt 72 176 308 aksjer.

Tidligere egenkapitalbeviseiere som på omdanningstidspunktet har fått 1 aksje i vederlag pr. egenkapitalbevis vil få sine aksjer registrert på ISIN-nr. NO 001 0631567 fra og med 3. januar 2012. Handler i aksjene på Oslo Børs i dag 2. januar 2012 vil gjennomføres på ISIN-nr. NO 001 0631567, mens i VPS vil beholdning være registrert på ISIN-nr. NO 000 6000009. Fra og med 3. januar 2012 vil handler i aksjene på Oslo Børs og beholdning i VPS være registrert på ISIN-nr. NO 001 0631567. Børsmedlemmene gjøres derfor oppmerksom på å gjennomføre dekningskontroll mot ISIN-nr. NO 000 6000009 i dag 2. januar 2012.

Fra og med 3. januar 2012 vil SRBANK inngå i OSEAX All-share indeks og sektorindeks OSE40 Financials/OSE4010 Banks.

Likviditetssegment: Match.

Stavanger, 2. januar 2012

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.