Opptak av evigvarende ansvarlig lån

Storebrand Livsforsikring AS har den 17. juni utstedet evigvarende ansvarlig lån for totalt NOK 1 milliard. Kupongrenten er satt til 11,90%.
 
Tilretteleggere: Nordea Markets og SEB.
Prospekt vil bli gjort tilgjengelig på www.storebrand.no.
 
Oslo, 18. juni 2009
 
Kontaktpersoner:
Storebrand, Egil Thompson, mobil 93 48 00 12
Nordea Markets, Eindride Stien, mobil 90 76 92 01
SEB, Thorodd Bakken, mobil 93 22 74 45

Abonner