TeleComputing. Resultat 1. kvartal 2008

• Total omsetning for konsernet i 1. kvartal 2008 var MNOK 217,1 (MNOK 172,4), som representerer en vekst på 25,9 %.

• Den organiske veksten var på 13,6 %, etter justering for de siste 12 måneders oppkjøp.

• Korrigert for effekten av SEK/NOK valutasvingninger var den organiske veksten på 15,9 %.

• Ordreinngangen i IT Operations segmentet var på MNOK 138 (MNOK 118) i 1. kvartal. Nysalget utgjorde MNOK 104 (MNOK 85).

• Driftsresultat før amortisering (EBITA) var MNOK 16,7 (MNOK 10,1), som tilsvarer en EBITA margin på 7,7 %.

• Med amortiseringskostnader på MNOK 1,8 (MNOK 1,3) var driftsresultatet (EBIT) på MNOK 14,9 (MNOK 8,8).

• Resultat etter skatt var MNOK 8,7 (MNOK 6,9). Selskapets effektive skattesats i 1. kvartal 2008 var på 28 % mot 8 % i 1. kvartal 2007.

For ytterligere detaljer vises det til vedlagte materiale

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Dokumenter og linker