Nytt meieri på Jæren

Konsernstyret har i dag vedtatt å bygge nytt meierianlegg på Jæren.
Etter planen bygges anlegget i Kviamarka i Hå kommune og vil stå ferdig høsten 2011.

- Dette vedtaket gir et signal om at våre eiere har tro på framtida sier visekonsernsjef Stein Øiom.

Totalt areal på nyanlegget er 25.000 m2. Kostnaden er beregnet til 1.390 mill. kr basert på dagens prisnivå og valutakurs. Sammenlignet med videre drift av anlegga på Voll, Kleppe, Nærbø og Vikeså gir nyanlegget en årlig besparelse på 31 mill. kr.
- I tillegg vil anlegget gi gode muligheter for å tilpasse seg stadig raskere endringer i markedet sier Øiom.

Store gevinster for energi og miljø
Beregninger viser at anlegget vil ha et enerigforbruk som er 34% lavere enn dagens fire anlegg, og en reduksjon i CO2 utslipp på hele 38% !

Framtidsretta og attraktive arbeidsplasser
Anlegget vil ha et råstoffgrunnlag på ca 200 mill. liter melk pr. år. Hovedproduksjonene er hvitost, fett og myseforedling. Det nye anlegget vil gi et godt grunnlag for framtidsretta og attraktive arbeidsplasser mener Øiom.

Ferdig høsten 2011
- Vi vil nå gå i gang med detaljplanlegging og anbudsinnhenting. Vi regner med byggestart våren 2009 og at anlegget kan stå ferdig høsten 2011 sier Øiom.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.