Tomra etablerer Joint Venture i Japan med Sumitomo Corporation

Tomra Systems ASA og Sumitomo Corporation har signert en avtale om å etablere et  50/50 Joint Venture i Japan. Etableringen av Joint Venturet er en formalisering av det samarbeid Tomra og Sumitomo har hatt siden 2004. Hensikten med selskapet er å videreutvikle markedet for automatisert mottak av drikkevareemballasje i det japanske markedet ved bruk av Tomras teknologi.
 
Japan har en av verdens høyeste resirkuleringsrater for drikkevareemballasje uten pant. Dagens manuelle innsamlingssystemer er kostbare å operere for japanske kommuner og gjennom bruk av Tomras innsamlingsløsninger kan kostnadene reduseres med 40-55 prosent. Tomra har pr i dag ca 200 maskiner installert i Japan.
 
For ytterligere informasjon, Kontakt SVP Business development Trond K. Johannessen (91 59 66 88) or CFO Espen Gundersen (97 68 73 01)
 
 
Asker, 24 June 2008
 
TOMRA Systems ASA
 

Abonner