Banebrytende IT-løsning fra Visma muliggjør fjernbasert behandling av spillavhengige

I dag kunngjøres det at Sykehuset Innlandet tar i bruk fjernbasert behandling av spillavhengige. Løsningen leveres av Visma. Fjernbasert behandling for spilleavhengige er en helt ny måte å bedrive behandling på i Norge, men behandlingen baserer seg på kjente metoder. Forskjellen er at store deler av kommunikasjonen mellom pasient og terapeut skjer via Internett og telefon.

Sykehuset Innlandet HF, Sanderud Sykehus - avdeling for rusbehandling og psykiatri, skal bruke IT-løsningen MedAxess fra Visma som muliggjør fjernbasert behandling av spilleavhengige:

• Internettbasert oppfølging av pasienter via sikre, elektroniske meldinger
• Diskusjonsforum hvor både pasienter og behandlere kan lese og skrive innlegg om spilleavhengighet
• Internettbaserte arbeidsoppgaver som vil være en vesentlig del av selve behandlingen av pasientene
• Elektroniske skjema for kartlegging av pasientens tilstand og nå-situasjon, for å vurdere behandlingsmetode for pasientene

Effektiv pasientkontakt
MedAxess er en komplett løsning for sikker kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter via Internett og SMS. På den måten effektiviseres pasientkontakten, blant annet ved at telefonhenvendelser kan erstattes for ikke-akutte henvendelser. MedAxess fra Visma er ledende i Norge og løsningen forenkler hverdagen for mer enn 200 legekontor, klinikker, sykehus og flere tusen pasienter hver dag. Ved hjelp av MedAxess kan pasient og behandler føre en sikker tekstbasert dialog over Internett som en del av behandlingen. I tillegg finnes moduler for at pasienter via Internett enkelt kan bestille time, fornye resepter, bestille attest, stille korte spørsmål og få prøvesvar sikkert. MedAxess leveres med et utvalg av moduler tilpasset ditt unike behov. Ønsker du kun online timebestilling, får du det.

MedAxess benyttes i dag også blant annet av 9 enheter innen Barne- og UngdomsPsykriatrien samt flere private spesialistsentre.

Sikkerhet i fokus
MedAxess er en publikumsløsning for helsesektoren som er utviklet i dialog med Datatilsynet. Løsningen tilfredsstiller det norske regelverket i forhold til personvern.

MedAxess har gjennomgått flere inspeksjoner av Datatilsynet, samt ROS-analyser i kundecases utført av blant annet Infosec Norge AS, KITH og HEMIT (Helse Midt-Norge IT). Løsningen er kommet gjennom alle analysene med positive resultater.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Eirill Pettersen Buvik, produktansvarlig i Visma Unique, mobil 996 12 557

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Dokumenter og linker