Miljøhensyn er viktig når norske bedrifter gjør innkjøp

Over halvparten av norske bedrifter tenker på miljøet når de gjør innkjøp.
Det viser ferske tall fra Vismas Næringsbarometer, en undersøkelse gjennomført blant små og mellomstore bedrifter i Norge. Ifølge undersøkelsen tenker over halvparten, 56,2 prosent, på miljøet når de gjør innkjøp. 

Selv om miljøhensyn ikke veier like tungt som pris og kvalitet når bedrifter vurderer sine innkjøp, betyr det ikke at miljøspørsmålet er uviktig, sier Kenneth Løvold, Administrerende Direktør i Visma Mamut AS.

Undersøkelsen viser at dersom det fantes miljøvennlige produkter til bedre priser ville 62,5 prosent ta mer hensyn til miljøet enn de allerede gjør. – De leverandørene som klarer å matche interessen for miljø med pris og kvalitet, har store muligheter for å vinne markedsandeler, påpeker Løvold.

Store regionale forskjeller

Vismas Næringsbarometer avdekker store regionale forskjeller når det kommer til hvor viktig hensynet til miljøet er når bedriftene gjør innkjøp. Oslo ligger helt på topp med 64,4 prosent etterfulgt av Østfold med 61,1 prosent. I bunnen finner vi Vest-Agder med 37,8 prosent. Undersøkelsen viser likevel at et flertall av landets fylker ligger på over 50 prosent i spørsmålet om miljøhensyn.  

Nordmenn er mer opptatt av å ta miljøhensyn enn svenskene

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse gjennomført av Visma i Sverige, viser tallene at svenskene ikke er like opptatt av miljø som nordmenn.  Mens 5 av 10 bedrifter i Norge tenker på miljøet, er det kun 3 av 10 bedrifter i Sverige som tar hensyn til miljøet når de vurderer sine innkjøp. – Det er gledelig at halvparten av respondentene i undersøkelsen har fokus på miljø, avslutter Løvold.

Om Vismas Næringsbarometer:
Vismas Næringsbarometer er en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant små og mellomstore bedrifter i Norge i perioden 10-17 mars 2014. Målet er å kartlegge trender og forskjeller i forventinger innen salg og innkjøp. Om lag 2000 virksomheter har svart på undersøkelsen som inneholder spørsmål om salg, innkjøp og miljøaspekter.

Les mer om Næringsbarometeret

For mer informasjon, kontakt:
Kenneth Løvold, Administrerende Direktør, Visma Mamut AS, +47 997 07 670, kenneth.lovold@visma.com

Ønsker du å komme i kontakt med noen av respondentene av undersøkelsen for intervjuer, kontakt:
Liv Hauknes Enoksen, Visma Mamut AS, +47 906 49 844, liv.hauknes.enoksen@visma.com

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 5 600 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK  6 500 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Dokumenter og linker