Nå blir det enklere å få godkjent utdanning fra utlandet i Norge

IT-løsninger fra Visma sikrer effektiv behandling av søknader fra norske og utenlandske studenter.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og Visma Consulting har inngått en avtale om å utvikle en ny samhandlingsløsning for NOKUT. Løsningen vil sikre en effektiv og enhetlig behandling av søknader fra både norske og utenlandske søkere som ønsker å få godkjent utdannelsen sin fra utlandet i det norske utdanningssystem. Norske utdanningsinstitusjoner vil også få en enklere og mer effektiv behandling av søknader om å etablere nye utdanningstilbud. Løsningen skal dekke all saksbehandling hos NOKUT, samt selvbetjening for individuelle søkere og utdanningsinstitusjoner. Det legges også til rette for at de sakkyndige i NOKUT kan samhandle mer effektivt med alle parter gjennom søknadsbehandlingen.

Etterlengtede forbedringer
Ifølge tall fra NOKUTs årsrapport mottok NOKUT 6.163 søknader om generell godkjenning av utenlandsk utdanning i 2013. Dette var en økning på rundt 20 prosent fra rekordåret 2012, og en fordobling siden 2009. Den økonomiske situasjonen i Europa vil trolig føre enda mer kompetanse til Norge og gi nye søknadsrekorder i år. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var i 2013 rundt tre måneder. Nå skal Visma bidrar slik at behandlingstiden reduseres og sikre at NOKUT har bedre forutsetninger for å behandle den økende søknadsmengden i årene fremover.

Dette er løsningen:

  • NOKUT tilbyr døgnåpne tjenester via selvbetjening
  • Enklere og mer oversiktlige prosesser for søkere fra hele verden som ønsker å få godkjent utdanningen sin fra utlandet i det Norske skolesystemet
  • Enklere og mer effektive prosesser for utdanningsinstitusjoner som søker om å få godkjent nye utdanningstilbud
  • Enhetlig samhandling i en og samme løsning i alle NOKUTs hoved- og støtteprosesser med elektronisk samhandling mellom eksterne søkere, sakkyndige og saksbehandlere i NOKUT

For mer informasjon, kontakt:
Vidar Evensen, Administrerende Direktør i Visma Consulting, mobil 91124123
Kathrine Dahlslett Graff, prosjekteier i NOKUT, mobil 95901827

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 5 600 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK  6 500 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Dokumenter og linker