Norske bedrifter forventer økt omsetning

Optimismen står sterkt blant små og mellomstore bedrifter i Norge. Mer enn halvparten regner med økt omsetning i 2014. Dette viser ferske tall fra Vismas Næringsbarometer som er basert på en undersøkelse gjort blant små og mellomstore bedrifter i Norge. 

– Undersøkelsen viser at konjunkturen peker oppover i norsk næringsliv, sier Kenneth Løvold, Administrerende Direktør i Visma Mamut AS. Resultatene fra undersøkelsen viser at det finnes en klar optimisme blant små og mellomstore bedrifter. – Disse er sentrale aktører i norsk næringsliv og derfor er deres syn på fremtiden en viktig konjunkturindikator, påpeker Løvold.

Forventning om økt salg

Det er flere aspekter som bidrar til økt salg. Økt intern kapasitet, høysesong om sommeren, flere salgskanaler og flere eller bedre produkter er sentrale faktorer som bidrar til økt salg ifølge undersøkelsen. 64,3  prosent av respondentene svarte at salgsinntektene de siste månedene ble bedre enn, eller slik som forventet.

En av tre tror på økt innkjøp
Undersøkelsen viser at bedriftene er noe mer forsiktig når de skal gjøre innkjøp. 62 prosent mener bedriftens innkjøp av produkter og tjenester vil være uforandret eller minske. – Her råder forsiktigheten. Det kan helt enkelt tyde på at man vil øke sine inntekter før man øker sine innkjøp. En god måte å presse innkjøpsprisene ned på, er å gå sammen med andre og forhandle i grupper gjennom innkjøpssamarbeid. Det gir en betydelig sterkere forhandlingsposisjon, sier Løvold.

Vestfold og Troms mest optimistisk
Bedriftene i Vestfold og Troms er de mest optimistiske i landet når det gjelder forventningene om økt omsetning. Nær seks av ti, 57 prosent, regner med økt salg det kommende halvåret. Kommende sommermåneder med økt turisme, bidrar til optimismen i disse fylkene.

Forventing om økt omsetning

Om Vismas Næringsbarometer:
Vismas Næringsbarometer er en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant små og mellomstore bedrifter i Norge i perioden 10-17 mars 2014. Målet er å kartlegge trender og forskjeller i forventinger innen salg og innkjøp. Om lag 2000 virksomheter har svart på undersøkelsen som inneholder spørsmål om salg, innkjøp og miljøaspekter.

Les mer om Vismas næringsbarometer

For mer informasjon, kontakt:
Kenneth Løvold, Administrerende Direktør, Visma Mamut AS, +47 997 07 670, kenneth.lovold@visma.com


Ønsker du å komme i kontakt med noen av respondentene av undersøkelsen for intervjuer, kontakt:
Liv Hauknes Enoksen, Visma Mamut AS, +47 906 49 844, liv.hauknes.enoksen@visma.com

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 5 600 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK  6 500 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Dokumenter og linker