Norske skoler får en IT-løsning som ruster skolesektoren for fremtiden. Visma skal levere fremtidens skoleløsning i skyen.

Visma og Vigo IKS har signert kontrakten som skal gi skolesektoren et digitalt løft inn i fremtiden. Visma har vunnet oppdraget om å utvikle den nye skybaserte IT-løsningen for norske skoler etter en omfattende anbudskonkurranse. Kontrakten er den største enkeltkontrakten i Vismas historie.

Visma FLYT Skole heter den skybaserte IT-løsningen, som innen få år vil forenkle skolehverdagen, arbeidsprosessene og kommunikasjonen i skolesektoren for om lag 350 000 norske elever, lærere og ansatte ved skolene. I tillegg vil hundretusenvis av foreldre og foresatte kunne utnytte den nye IT-løsningen i samhandlingen med lærere og skole – med enkel tilgang fra mobil og nettbrett – slik at kommunikasjonen med kontaktlærer eller andre kan skje i sanntid, tilpasset fremtidens ønsker og behov. Løsningen skal fra starten benyttes av samtlige videregående skoler i Norge, inklusive privatistutdanningen, voksenopplæringen og fagskolen, samt hele grunnskolen i Oslo.

– Visma ga det mest profesjonelle og kvalitativt beste tilbudet angående etablering av skytjeneste for skoleløsningen samt hvordan fremtidens skoleadministrative prosesser skal understøttes. Visma har etter vår oppfatning dokumentert den beste gjennomføringsevnen, og lagt frem en prosjektplan og organisering som gir det beste grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet», sier Brynjulf Bøen, daglig leder i Vigo IKS.

Bedre flyt i fremtidens skole
Visma FLYT Skole gir skolesektoren et verktøy som i stor grad effektiviserer og forenkler en rekke administrative prosesser, fra opptak av elever til nytt skoleår, søknad og søknadsstatus, til timeplanlegging og oppfølging av ansatte. Slik kan skolen få anledning til å bruke mer tid på selve kjerneoppgaven – faglig og sosial utvikling av hver enkelt elev. Visma skal stå for leveranse, vedlikehold og drift av Visma FLYT Skole, som et felles skoleadministrativt system, for alle fylkeskommunene i Norge inkludert Oslo kommune.

Fylkeskommunene og hver enkelt skole kan strømlinjeforme skoledriften takket være moderne teknologi og samhandling. På den måten lettes dialogen og samarbeidet mellom skole og hjem. Målet er å implementere Visma FLYT Skole i 2017. Rundt 500 skoler, 350 000 elever, 35 000 lærere og 8 000 administrativt ansatte vil bruke skyløsningen.

Visma satser på skoleløsninger
De siste årene har Visma satset målrettet på moderne IT-løsninger for skole og oppvekst. Denne kontrakten har en høy verdi og markerer et gjennombrudd for dette satsningsområdet.

- Det er en stor og særdeles viktig oppgave Visma nå tar fatt på.  Vi er ydmyke, motiverte og veldig glade for å få muligheten å utføre dette viktige prosjektet sammen med Vigo IKS. Vi gleder oss til å kunne bidra med noe av det viktigste i samfunnet, nemlig å tilrettelegge for den underliggende kunnskapsutviklingen for fremtidens generasjoner gjennom et digitalt løft i skolen, sier Administrende direktør i Visma Offentlig Jan Ivar Borgersen.

For mer informasjon, kontakt:
Jan Ivar Borgersen, Adm. Direktør, Visma Offentlig, tlf: 90 54 87 45
Brynjulf Bøen, Daglig Leder i Vigo IKS, tlf: 91 59 39 97
Bengt Lerpold, Markedssjef, Visma Unique AS, tlf 46 40 56 50 

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2012 en omsetning på NOK  5 749 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

«Visma ga det mest profesjonelle og kvalitativt beste tilbudet angående etablering av skytjeneste for skoleløsningen samt hvordan fremtidens skoleadministrative prosesser skal understøttes».
Brynjulf Bøen, daglig leder i Vigo IKS