Ny leverandør i Vismas innkjøpssamarbeid vil bedre bedriftenes "dokumentvett"

Ikke alle bedrifter er kjent med hvor store besparelser det er mulig å oppnå gjennom forbedrede og automatiserte rutiner for utskrift, skanning og kopiering av dokumenter. Sharp, verdensledende produsent og leverandør av elektronikk, blir nå med i Vismas innkjøpssamarbeid. Dermed får bedriftene som er kunder av innkjøpssamarbeidet unike tilbud på multifunksjonsmaskiner og tilhørende løsninger for dokumenthåndtering.

- Grunnene til at vi har valgt Sharp som partner er fordi de er offensive, profesjonelle og har gode produkter og tjenester. Ikke minst er de veldig gode på dokumentflytløsninger knyttet til multifunksjonsmaskinene, noe som vil dekke mange viktige behov for kundene av vårt innkjøpssamarbeid. Blant annet kan løsningene deres integreres med bedriftens forretningssystemer. Det betyr for eksempel at du kan skanne en papirfaktura og få den automatisk OCR-tolket og registrert i ditt fakturahåndteringssystem. Sharp har også funksjonalitet for at brukerne må autentisere seg når de står ved maskinene før utskriftene deres skrives ut. Dette sørger både for bedre informasjonssikkerhet og kostnadsbesparelser for bedriften, ettersom uavhentede utskrifter ikke lenger vil forekomme, forteller administrerende direktør i Visma Advantage, Lars-Erik Jacobsen. 

Skal vokse i Norge og i privat sektor
Flere tusen norske bedrifter er kunder av Vismas innkjøpssamarbeid, og kan kjøpe kvalitetssikrede produkter og tjenester fra fremstående leverandører til markedsledende priser. Muligheten til å synliggjøre sine tilbud ovenfor hele denne kundemassen var den viktigste årsaken til at Sharp ønsket å gå i partnerskap.
- Vi har hittil konsentrert oss mest om det offentlige markedet. Nå ønsker vi større tilgang til det private, og da vil dette samarbeidet med Visma være en viktig døråpner for oss. Bedriftene som benytter innkjøpssamarbeidet vet at Visma har en svært god avtaleportefølje og gjør en stor jobb med forhandlinger og kvalitetssikring av leverandørene. Det å kunne presentere seg som en av disse leverandørene gjør det mye lettere å komme i dialog med bedrifter vi ikke har noen relasjon til fra før, forteller salgsdirektør i Sharp Electronics Norge, Morten M. Karlsen. 

Forbedring og automatisering av arbeidsprosesser
Som Visma er Sharp også opptatt av å hjelpe kundene til økt effektivisering gjennom å standardisere og automatisere rutiner og prosesser.
- Når det gjelder skanning, utskrift og kopiering av dokumenter er det foreløpig ikke alle bedrifter som er klar over hvor store besparelser det kan ligge i å gå kritisk igjennom hvordan disse oppgavene løses i dag, for så å finne bedre måter å gjøre det på. Her kan vi tilby bedriftstilpassede gjennomganger, og hjelpe bedriftene med å hente ut alle tids-, kostnads- og miljøbesparelsene løsningen åpner for, tillegger Morten M. Karlsen.  

Trygge, kvalitetssikrede innkjøp
- Vi er veldig glade for å få Sharp inn i vår leverandørportefølje, og håper dette blir et langvarig samarbeid. Foreløpig gjelder kontrakten for to år, men med mulighet for forlengelse. Sharp har gode tilbud og de har en dedikert organisasjon og et landsdekkende forhandlerapparat. Når vi velger nye partnere til vårt innkjøpssamarbeid vet kundene våre at vi har kvalitetssikret leverandøren både når det gjelder pris, kvalitet, profesjonalitet, service og leveringsevne. Det at vi forhandler på vegne av mange tusen gjør at våre kunder vil oppnå betydelige besparelser ved å benytte våre avtaler, oppsummerer Vismas Lars-Erik Jacobsen.

For mer informasjon, kontakt:
Lars-Erik Jacobsen, administrerende direktør i Visma Advantage, 922 52 200
Morten M. Karlsen, salgsdirektør i Sharp Electronics Norge, 481 34 487

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Når det gjelder skanning, utskrift og kopiering av dokumenter er det foreløpig ikke alle bedrifter som er klar over hvor store besparelser det kan ligge i å gå kritisk igjennom hvordan disse oppgavene løses i dag, for så å finne bedre måter å gjøre det på
Morten M. Karlsen i Sharp Electronics