Ny rammeavtale til Visma for utvikling av Altinn-tjenester

Visma Sirius har blitt tildelt rammeavtale med Brønnøysundsregistrene for leveranse av tjenester tilknyttet Altinn. Avtalen har en varighet på ett år med opsjon på ytterligere tre års forlengelse. Den totale verdien av avtalen inklusive opsjoner er på opp mot 40 millioner kroner.

I tillegg til Brønnøysundsregistrene, gir avtalen alle etater og offentlige virksomheter som bruker Altinn fullmakt til å avrope på rammeavtalen. Dette vil i prinsippet si alle norske offentlige virksomheter. Visma Sirius har blitt tildelt avtale på alle avtalens på fire områder:

  • Tjenesteutvikling
  • Rådgivning og tilpasning av mottakssystem
  • Kursgjennomføring
  • Rådgivning i forhold til gevinstrealisering ved implementering av Altinn

- Vi er spesielt glade å se at vår langsiktige satsing på å effektivisere kundenes prosesser basert på Altinn-tjenester gir oss denne muligheten å vokse ytterligere innfor dette område, sier viseadministrerende direktør i Visma Sirius, Morten Brurberg. 
 
Han forteller at Visma har sterk tro på Altinn som en av de fem felleskomponentene innen offentlig IT-strategi som støtter FADs direktiv om gjenbruk av allerede eksisterende IKT-løsninger, kontra parallell nyutvikling og skreddersøm av løsninger.
 
- Slik vi ser det er det å få på plass en avtale som hjelper offentlige virksomheter til å få en raskere og enklere implementering av Altinn-løsninger et viktig bidrag i effektiviseringen av norsk offentlig forvaltning, sier Morten Brurberg.
 
Avtalen er én av flere parallelle rammeavtaler.

 

For mer informasjon, kontakt:
Morten Brurberg, viseadministrerende direktør i Visma Sirius, 924 96 672

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Slik vi ser det er det å få på plass en avtale som hjelper offentlige virksomheter til å få en raskere og enklere implementering av Altinn-løsninger et viktig bidrag i effektiviseringen av norsk offentlig forvaltning
Morten Brurberg i Visma