Ny rammeavtale til Visma for utvikling av tjenester for Bufetat

Visma Sirius har blitt tildelt rammeavtale med Barne-, ungdoms-, og familietaten for leveranse av konsulentbistand knyttet til IKT-utviklingstjenester. Avtalen har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to års forlengelse. Totalomfanget for rammeavtalene har en estimert verdi på ca 30 millioner kroner.

Bufetat har blant annet planlagt utvikling av et nytt fagsystem for statlig barnevern i perioden, noe som er antatt å bli et stort prosjekt. I tillegg kommer oppgaver knyttet til modernisering, nyutvikling og videreutvikling av øvrige deler av systemporteføljen.
 
- Vi er spesielt glade å se at vår langsiktige satsing på utvikling av prosessorientere fagsystemer bærer frukter. Avtalen med Bufetat gir oss mulighet å vokse ytterligere innfor dette området, sier administrerende direktør i Visma Sirius, Vidar Evensen. 
 
Han forteller at Bufetat har valgt en teknologisk plattform som passer meget bra med Visma Sirius sin kompetanse, basert på Sharepoint, .Net og ikke minst bruk av K2 som prosessmotor.
 
Avtalen er en av flere parallelle rammeavtaler. Visma Sirius ble rangert som nummer 1 i konkurransen, og Bufetat uttalte at ”Vismas tilbud dekker alle våre krav og fremstår som økonomisk mest fordelaktig”.

For mer informasjon, kontakt:
Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Sirius, 911 24 123

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker