Sterk framgang - Enda et rekordkvartal fra Visma

Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon forsetter den positive utviklingen og leverer et meget sterkt andre kvartal. Fremgangen fra første kvartal, som var det sterkeste i Vismas historie, fortsetter. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er omsetningsveksten i andre kvartal på hele 21 prosent, hvor av 13 prosent er organisk vekst. Resultatveksten er også meget sterk.

- Aldri tidligere har vi opplevd så sterk vekst som de siste to kvartalene. Samtidig leverer vi solide resultater. Det viser at Vismas forretningsmodell med stor valgfrihet for kundene innen programvare og outsourcing av regnskapstjenester fungerer meget godt, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

I andre kvartal 2007 omsatte Visma for MNOK 681 mot MNOK 561 i andre kvartal 2006. Dette tilsvarer en vekst på 21 prosent. Av dette utgjorde den organiske veksten hele 13 prosent. Den organiske veksten skyldes god utvikling i de markedene hvor Visma opererer og økende etterspørsel etter Vismas produkter og tjenester. Driftsresultatet, EBIT, ble forbedret med hele 82 prosent i forhold 2. kvartal 2006. EBITDA i andre kvartal 2007 ble MNOK 110,2 - sammenlignet med MNOK 62,8 i samme kvartal i fjor. Dette tilsvarer en resultatforbedring på 76 prosent. Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var MNOK 308,6 mot MNOK 182,2 per 30.6.2006. I forhold til andre kvartal 2006 ble EBITDA-marginen forbedret fra 11,3 prosent til 16,1 prosent.

Bedre enn forventet
- Årets andre kvartal ble nesten bedre enn forventet. Det er sterk etterspørsel etter Vismas produkter og tjenester. I et stramt arbeidsmarked investerer bedrifter og offentlige etater i programvare for å øke produktiviteten, eller man velger outsourcing for å kunne konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Visma er godt posisjonert for å bidra med nødvendig produktivitetsøkning, og Vismas over 2600 medarbeidere har gjort en stor innsats også i det siste kvartalet for å tilfredsstille våre kunders krav og behov. Videre er det fint å kunne være det første av de store nordiske IT-selskapene som legger fram tall for andre kvartal 2007, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma, og tillegger:

- I Visma har vi tradisjon for å jobbe dedikert med både strukturell og organisk vekst. Det er noe vi har lyktes godt med de siste årene. Det er gjort flere oppkjøpt det siste året, både i Norge og Europa, og dette er en strategi vi vil forfølge i tiden fremover.

I forrige uke varslet Visma to nye oppkjøp relatert til selskapets virksomhet innenfor både programvare og outsourcing av regnskapstjenester.

NOK mill. 2. kvartal 07 2. kvartal 06 Vekst
Omsetning 681,3 561,5 21%
EBITDA 110,2 62,8 76%
Driftsresultat (EBIT) 76,2 41,8 82%

NOK mill. 1. halvår 07 1. halvår 06 Vekst
Omsetning 1.386,7 1.148,9 21%
EBITDA 232,3 143,7 62%
Driftsresultat (EBIT) 167,6 102,0 64%


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Øystein Moan, CEO Visma AS, tlf. +47 9208 0000

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker