Telemarkskommuner sparer åtte millioner på å samarbeide

Midt-Telemarkskommunene Bø, Nome og Sauherad sparer åtte millioner kroner over en femårsperiode på å samarbeide om anskaffelse av ny løsning for virksomhetsstyring. De tre kommunene skal ta i bruk systemet i løpet av 2012 og 2013. Løsningen omfatter områdene lønn, personal, økonomi og regnskap, og leveres av Visma.

- Det at vi samarbeider om denne anskaffelsen gjør at vi sparer mye penger sammenlignet med å anskaffe løsningen hver for oss. Åtte millioner kroner tilsammen over en femårsperiode er tross alt en god del penger for våre kommuner, forteller prosjektansvarlig Erling Rønnekleiv.

Økonomiske og faglige fordeler
Og kostnadsbesparelsen er ikke den eneste fordelen kommunene vil ha av å samarbeide.
- Når vi bruker den samme løsningen i alle tre kommunene vil det være lettere å samarbeide om faglige oppgaver. Dermed blir vi mer fleksible og mindre sårbare, samt at vi får et større faglig nettverk som vi kan dra nytte av på tvers av de tre kommunene, sier prosjektleder Ståle Hegna.

Markedsledende system
Det offentlige Norge møter stadig større krav til effektiv administrasjon. Derfor er det viktig med verktøy som gjør det mulig å jobbe enda smartere. Da er det en forutsetning at IT-løsningene som skal brukes gjenspeiler norske forhold og den norske arbeidshverdagen. Vismas løsning for offentlig virksomhetsstyring brukes av over 250 norske kommuner.

- Vi er veldig glade for og stolte over at Bø, Nome og Sauherad kommuner har valgt vår løsning. Vi er sikre på at de vil oppnå en rekke effektivitetsgevinster, både gjennom å velge en komplett og integrert løsning, og gjennom å samarbeide på denne måten. Løsningen de har valgt bygger på vår kunnskap om arbeidsprosesser og administrative rutiner i det offentlige Norge, på samarbeidet vi har med kundene våre – og de kravene og ønskene de har kommet med gjennom mange år, sier en fornøyd administrerende direktør i Visma Unique, Jan Ivar Borgersen

Nærmere målet om e-forvaltning
- Med denne nye løsningen tror vi at våre tre kommuner vil komme et skritt videre på veien mot målet om elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning, sier Ståle Hegna.

Etter innføringen av løsningen vil kommunene for eksempel kunne tilby e-faktura, noe flere og flere innbyggere etterspør. Og når mer av data- og kommunikasjonsflyten skjer digitalt effektiviseres mange interne prosesser, og kommunene sparer både tid, penger og miljøet.

 

For mer informasjon, kontakt:
Jan Ivar Borgersen, administrerende direktør i Visma Unique, 905 48 745
Erling Rønnekleiv, prosjektansvarlig for felles virksomhetssystem i Midt-Telemark-området, 991 66 419 

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Med denne nye løsningen tror vi at våre tre kommuner vil komme et skritt videre på veien mot målet om elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning
Ståle Hegna, prosjektleder for felles virksomhetssystem i Midt-Telemark-området