Valg av IT-løsninger påvirker bedriftens resultat

Standardisert og integrert programvare fremmer lønnsomhet. Det er konklusjonen Visma trekker etter å ha undersøkt resultattallene for norsk næringsliv. Blant brukere av Vismas standardiserte løsninger er det mer enn dobbelt så mange med god lønnsomhet enn hva det er blant summen av norske bedrifter.

- I forbindelse med en omfattende markedskartlegging der vi analyserte resultattallene for alle norske bedrifter, oppdaget vi at våre kunder var mer lønnsomme enn de resterende selskapene i deres respektive bransjer. Dermed fikk vi bekreftet vår hypotese om at mer standardiserte programmer forbedrer effektiviteten i en virksomhet, noe som igjen henger sammen med lønnsomheten, forteller administrerende direktør i Visma Software Norge, Erlend Sogn. Effektivitetsfokus gir utslag på lønnsomheten Selskapet hans har altså gjennomgått regnskapstallene for alle de 360 000 norske bedriftene registrert i foretaksregisteret og sammenliknet tallene for totalrentabilitet og soliditet med resultatene hos egne kunder. - Vi valgte ut nettopp soliditet og totalkapitalrentabilitet fordi vi mener det er gode indikatorer på lønnsomhet. Og vi fant at 84 prosent av våre kunder har en soliditet på over 10 prosent, mot 43 prosent av alle norske selskaper. Blant Vismas kunder har nesten halvparten en rentabilitet på over 15 prosent, mot et landsgjennomsnitt på kun én av fire. Dette betyr at våre kunder er dyktige, og at vi har lykkes med å levere verktøy som gjør at de kan drive effektivt, sier Erlend Sogn. - Dette er andre gang vi foretar en slik systematisk gjennomgang og resultatene befester tidligere funn. Vi har bevist at standardisering og fokus på effektivisering gir utslag i forhold til lønnsomhet, slår han fast. Fraråder skreddersøm Software-sjefen mener alt for mange bedrifter kaster bort både penger og tid på å spesifisere, implementere og forsøke å integrere spesialtilpassede IT-løsninger. - Ved å velge etablerte, velprøvde standardløsninger slipper bedriften å bruke penger på utvikling og konsulenter. Skreddersøm er på vei bort og standardisering på vei inn, det ser vi i alle bransjer. Dette stemmer også overens med trendanalyser som konkluderer med at det er samordnet kommunikasjon som skal bedre produktiviteten i år. Standardisering gjør samordning, eller integrasjon, mye enklere, mener han. Standardisering også for de store og spesielle Noen selskaper avfeier standardløsninger med påstander om at akkurat deres virksomhet har unike behov. Erlend Sogn kjøper ikke dette argumentet. - Mange bedrifter tror de er mer spesielle enn de i realiteten er. Vi har mange store og komplekse virksomheter blant våre kunder, og som ser at standardløsninger er enklere å integrere, raskere å implementere og billigere både å kjøpe og drifte. - Vi er ikke redde for å sette oss selv i sammenheng med våre kunders suksess sier Erlend Sogn, og utfordrer til slutt konkurrentene om å gjøre en tilsvarende analyse av sine kunders lønnsomhet som det Visma har gjort. Kriterier for lønnsomhet: Totalrentabilitet over 15 % / Soliditet over 10 % Totalt (inkl. Visma-kunder): 18,11 % / 42,53 % Visma-kunder: 42,76 % / 83,90 %

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker