Visma fortsetter den raske veksten og leverer gode tall for første kvartal

Visma har hatt sterk vekst gjennom mange år og fortsetter den positive utviklingen i 2011. Første kvartal ble nok et rekordkvartal for konsernet, med tidenes høyeste omsetning. Rekordomsetningen ble oppnådd ved god organisk vekst og en rekke strategiske selskapskjøp.

I første kvartal 2011 oppnådde Visma en omsetning på NOK 1277m mot NOK 953m for samme periode året før. Dette gir en omsetningsvekst på 34 prosent. Organisk omsetningsvekst justert for valuta ble 8,4 prosent. EBITDA ble på NOK 221m, mot NOK 173m i første kvartal 2010. Dette tilsvarer en resultatforbedring på 28 prosent. Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var på NOK 630m ved utløpet av kvartalet, mot NOK 597m for tilsvarende periode foregående år.

- Omsetningsmessig er dette tidenes beste første kvartal for Visma. Tallene reflekterer Vismas markedsposisjon og den gode etterspørselen etter våre produkter og tjenester. Vi ser en økende etterspørsel etter effektiviserende programvareløsninger og kostnadsreduserende outsourcingstjenester. Selv om mange virksomheter fortsatt fokuserer på kostnadskontroll og produktivitetsmål, er det også stadig flere som ser etter løsninger som kan støtte og fremme ny vekst, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan.

Økende veksttakt
Visma har en omfattende portefølje av produkter og tjenester innen programvare, outsourcing av økonomiprosesser, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt prosjekt- og konsulenttjenester. Øystein Moan ser et stort potensial for økt verdiskapning gjennom kryssalg og tilbud av kombinasjonsløsninger, og mener det fortsatt er mye å hente på å selge flere løsninger til hver kunde og kombinere produkter på kryss av forretningsområdene.

 - Vi forventer også fortsatt vekst som følge av nye oppkjøp. Omsetningsrekorden skyldes blant annet riktige og gode strategiske oppkjøp innenfor flere områder. Som tidligere er vi opptatt av å kombinere organisk og strukturell vekst med god implementering av ny forretningsvirksomhet. Det inkluderer oppkjøp og organisk satsning, noe vi har lyktes godt med i mange år, og vil fortsette med, sier Øystein Moan. 
I kvartalet kjøpte Visma inkassobyrået ABC Kredittstyring og regnskapsbyråene Stavanger Regnskap og Egersund Regnskap. 

Skal bli SaaS-lederen i Norden
Visma registrerer en økende etterspørsel etter såkalt Software as a Service (SaaS). Eksempelvis økte salget av det nettbaserte økonomisystemet Visma Avendo eAccounting i Norge med 50 % i årets første måneder.
- Visma skal være den ledende leverandøren av nettbasert programvare i Norden. Vi har vokst betydelig innen ERP de siste årene, og vunnet markedsandeler i stort sett alle nordiske enkeltmarkeder hvert år, noe som i følge Gartner Group nå betyr at Visma er største ERP-tilbyder i Norden. Men mange analytikere tror at i de neste ti år vil salget av nettbaserte løsninger vokse langt hurtigere enn lokalt installert programvare for økonomi og personal. I 2020 vil SaaS dominere, spesielt i forhold til små og mellomstore kunder, sier Øystein Moan, som mener Visma har et godt utgangspunkt for å profitere på denne utvilklingen:

- Det vil fortsatt være mange ekspertbrukere som trenger tilgang til avanserte systemer som må installeres lokalt. For eksempel vil de største virksomhetene, det offentlige og regnskapsbyråene behøve dette. Og det vil være et stort volum av brukere som trenger brukervennlige nettbaserte løsninger som kommuniserer med de lokalt installerte kjernesystemene. Den som har en base av On Premises-løsninger vil også ha gode muligheter til å bli ledende på SaaS, avslutter han.

1. kvartal 2011 1. kvartal 2010 Vekst
Omsetning 1277 953 34 %
EBITDA 221 173 28 %
EBIT 157 137 15 %
Resultat før skatt 127 106 20 %

Alle tall i NOK mill.

 

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, 47 920 80 000

Visma er ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 240 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 300 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker