Visma kjøper svensk selskap og satser videre innen anbud og innkjøp

Som et ledd i satsningen på løsninger for innkjøps- og anbudsprosesser kjøper Visma selskapet Kommuninfo i Sverige AB. I kombinasjon med Visma Opic, som ble kjøpt opp tidligere i år, skapes nå Sveriges bredeste tjenestetilbud til bedrifter som vil selge til offentlige virksomheter. 

- Visma satser sterkt på produkter og tjenester som forenkler anskaffelses- og tilbudsprosesser for innkjøpere og selgere. Kjøpet av Kommuninfo skaper nye muligheter for våre kunder. Det å koble prospekterings- og markedsføringstjenester på vår eksisterende portefølje er en naturlig del av vår produktutvikling, sier Eivind Gundersen, som leder Vismas divisjon for innkjøpsløsninger. 

- Vår misjon er å forenkle handelen mellom offentlig sektor og private leverandører. Med tjenestene Kommuninfo tilbyr kan vi nå etablere flere smarte løsninger som gjør offentlige anbuds- og innkjøpsprosesser enda smidigere, og som gir private leverandører enda bedre tilgang til nye forretningsmuligheter. Det er vi veldig fornøyde med, fortsetter han. 

Erfaren og ekspanderende informasjonsformidler
Kommuninfo leverer flere typer informasjonstjenester, hovedsakelig til bedrifter som selger til det offentlige. I produktporteføljen finnes blant annet Sveriges største database over beslutningstakere i offentlig sektor, som er en videreføring av den trykte katalogen Kommunernas Kalender, som ble etablert allerede i 1971. Selskapet opplever stor vekst, og omsetter for om lag 15 millioner svenske kroner i året. Selskapet holder til i Umeå og har 15 ansatte.

- Sammen med Visma får vi bedre forutsetninger for å realisere vår framtidsvisjon, og salget til Visma skaper også nye utviklingsmuligheter for både medarbeidere og kunder, sier administrerende direktør i Kommuninfo, Bo Åhrlin.

Satser nordisk
Visma har i dag en lang rekke produkter og tjenester for norske og svenske, private og offentlige, virksomheter som ønsker å effektivisere prosessene knyttet til konkurranseutsetting, innkjøp, tilbud og salg.
- Dette er veldig viktige områder for oss. Vi ser et betydelig potensial her, ikke minst for nordiske virksomheter som kan spare penger i forhold til selve salgs- og tilbudsprosessen, og ikke minst få tilgang til nye forretningsmuligheter som øker salget. Det er viktig for oss å utvikle dette tilbudet videre, avslutter Eivind Gundersen.

For mer informasjon, kontakt:
Eivind Gundersen, divisjonsdirektør Visma Procurement & Collecting, 932 17 677

Visma er ledende leverandør av effektiviserende produkter og tjenester innen programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 220 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 100 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på NOK 3 381 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker