Visma leverer et sterkt kvartal og introduserer banebrytende skytjenester

Visma leverer gode resultater for 3. kvartal 2012 og opprettholder den solide veksttakten. Den sterkeste organiske veksten kommer fra programvare og skytjenester, og i løpet av årets 9 første måneder økte omsetningen av skytjenester med 33,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2011.

I 3. kvartal 2012 leverer Visma en omsetning på NOK 1 326 millioner, sammenliknet med NOK 1 171 millioner i samme periode i 2011. Det representerer en omsetningsvekst på 13,2 prosent. Resultatmessig leverer Visma også sterk vekst, med EBITDA på NOK 309 millioner, sammenliknet med NOK 228 millioner i 3. kvartal 2011. 

Det gir en økning på 35,1 prosent, noe som er den sterkeste prosentvise veksten i 3. kvartal de siste 5 årene etter finanskrisen. Samtidig leverer Visma den sterkeste EBITDA-veksten i 3. kvartal de siste 10 årene målt i faktiske tall. Netto kontantstrøm etter skatt ved utgangen av kvartalet var NOK 769 millioner, sammenliknet med NOK 650 millioner i samme periode i 2011.

– I løpet av 3.kvartal lanserte vi en samlet løsning av integrerte nettskytjenester. Dette er et innledende skritt, inn i fremtiden, med Visma som tilbyder av effektivitetsfremmende løsninger og tjenester i nettskyen, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

Visma.net – strategisk lansering av nye skytjenester
Visma fortsetter å levere sterk organisk vekst, spesielt innenfor programvare og skytjenester. Omsetningen fra skytjenester i årets første 9 måneder øker med 33,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Samtidig fortsetter omsetningen fra skytjenester å være høyere enn lisensomsetningen fra nysalg av lokalt installert programvare. I september gjennomførte Visma sin største lansering noensinne med introduksjonen av Visma.net. Visma.net er en ren skyløsning som introduseres i alle Vismas markeder i løpet av 2012.

– Visma forventer at veksten av skytjenester de kommende årene vil skje på bekostning av lokalt installert programvare. Overgangen til skyen skjer stadig raskere etter hvert som kundene tar i bruk tjenester fra Visma.net. Vismas tilbud innenfor nettskytjenster vil utvikle seg raskt med stadig ny funksjonalitet og nye tjenester. Dette muliggjør utnyttelse av fleksible og dynamiske løsninger - både for eksisterende og nye kunder - tilpasset deres behov, både i dag og i morgen, sier Moan.

Konsolidering innen nordisk ERP
Visma fortsetter også konsolideringen av det nordiske ERP markedet, noe som ble synliggjort gjennom oppkjøpet av norske DI systemer i juli. DI Systemer har en sterk posisjon innenfor regnskapssegmentet og oppkjøpet bidrar til å styrke Vismas posisjon som markedsleder i dette strategiske segmentet av ERP-markedet.

– Visma er veldig fornøyd med avtalen. DI har bortimot 30 års erfaring, og betraktes som eksperter innen ERP for regnskapsbyråer, sier Moan.

3. kvartal 2012 3. kvartal 2011 Vekst
Omsetning 1 326 1 171 13,2%
EBITDA 309 228 35,1%
EBIT 222 155 43,8%
Resultat før skatt 123 85 44,7%

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, +47 920 80 000

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og omsatte i 2011 for NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker