Visma leverer solid vekst med løsninger i nettskyen

Visma opprettholder den gode veksttakten og de ferske tallene for 2. kvartal viser at Visma nærmer seg 1,5 milliard kroner i kvartalsomsetning. Den sterkeste veksten kommer fra software og SaaS (Software as a Service). I 2. kvartal økte SaaS-inntektene med 26 prosent. Det er en utvikling som forventes å fortsette med en betydelig satsning innen flere områder. I løpet av 2. halvår 2012 lanseres Visma.net – en banebrytende forretningsløsning i skyen.  

I 2. kvartal 2012 leverte Visma en omsetning på NOK 1 433 millioner, sammenliknet med NOK 1 232 millioner i samme periode i 2011. Det representerer en omsetningsvekst på 16,4 prosent. EBITDA endte på NOK 256 millioner, sammenliknet med NOK 183 millioner i 2. kvartal 2011, noe som representerer en resultatsøkning på hele 40,2 prosent. Det er den sterkeste resultatveksten i EBITDA for Visma siden før finanskrisen, målt både i faktisk økning og prosent. Visma har ikke levert høyere EBITDA-vekst siden 4. kvartal 2007. Netto kontantstrøm etter skatt ved utgangen av 1. halvår 2012 var NOK 690 millioner, sammenliknet med NOK 498 millioner i samme periode i 2011, noe som representerer en økning på 38,6 prosent.

Oppkjøpsaktivitet

Visma fortsetter vekststrategien innen eksisterende virksomhetsområder i Norden og Nederland.
I løpet av 2. kvartal kjøpte Visma det svenske selskapet Agda Lön AB. Dette gjør Visma til markedsleder innen lønn for svenske selskaper. I tillegg har Visma inngått avtale om kjøp av softwareselskapet DI Systemer AS, noe som gir en ytterligere utvidet produkt- og tjenesteportefølje for små og mellomstore norske bedrifter.

- Kombinasjonen av målrettede oppkjøp og utvidelse av det eksisterende tjeneste- og løsningstilbudet, er en god vekststrategi som gir uttelling både for Visma og våre kunder, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

Fortsatt vekst til tross for euro-uro
Usikkerheten rundt den økonomiske situasjonen i Eurosonen har en negativ påvirkning på enkelte deler av Vismas virksomhetsområder, deriblant Danmark og Nederland, mens det svenske og norske markedene fortsetter å vise økonomisk styrke. I lys av de rådende makroøkonomiske utsiktene er det likevel sannsynlig å forvente en svakere utvikling i de fleste europeiske markedene, noe som indirekte kan påvirke det økonomiske klimaet i Sverige og Norge.

- Europa står fortsatt overfor store økonomiske utfordringer og som et resultat av dette, ser vi noe lavere økonomisk vekst i enkelte av Vismas virksomhetsområder, sier Øystein Moan.

Stor etterspørsel etter skytjenester
Visma opplever en stadig økende etterspørsel etter skybaserte forretningsløsninger, og SaaS-inntektene økte med 26 prosent i 2.kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal 2011. Omsetningen av SaaS-løsninger fortsatte å være høyere enn salget av lokalt installerte programvarelisenser, også i Q2.

- Både markedet og Visma er i en overgangsfase fra lokalt installert programvare til nettbasert programvare, levert som en tjeneste over internett. I løpet av høsten vil Visma levere flere banebrytende skytjenester. Visma.net, som blir lansert i september, er vårt flaggskip. Dette er en ren skybaserte forretningsløsning tilpasset SMB-markedet. I tillegg til å ha stor tilgjengelighet og være brukervennlig, er Visma.net rask og effektiv. Visma.net er trolig den raskeste og mest skalerbare skybaserte forretningsløsningen som noensinne er laget, sier Øystein Moan.

2.Kvartal 2012 2. Kvartal 2011 Vekst
Omsetning 1433 1232 16,4%
EBITDA 256 183 40,2%
EBIT 174 115 50,4%
Resultat før skatt 122 77 58,0 %

Alle tall i NOK millioner.

 

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, 47 920 80 000

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og omsatte i 2011 for NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Både markedet og Visma er i en overgangsfase fra lokalt installert programvare til nettbasert programvare, levert som en tjeneste over internett. I løpet av høsten vil Visma levere flere banebrytende skytjenester
Øystein Moan, konsernsjef i Visma