Visma med nye rekordtall i 1. kvartal 2008

Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon fortsetter fremgangen. Første kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Visma forbedrer både omsetning og resultat sammenliknet med samme kvartal i fjor. Den organiske omsetningsveksten justert for valuta er på 9 prosent. EBITDA vokste organisk med 9,3 prosent, og EBITDA-marginen endte på 17,6 prosent.

- Veksten skyldes god utvikling i de markedene Visma opererer i, samt økende etterspørsel etter våre produkter og tjenester, sier konsernsjef i Visma, Øystein Moan. Han har tro på gode resultater også videre utover i 2008.
- 2007 var tidenes rekordår for oss. Men vi tror 2008 blir enda bedre, og forventer meget sterke resultater også i 2. kvartal. Den internasjonale finansielle uroen synes hittil å ha liten innvirkning i våre markeder, samtidig som det vanskelige finansmarkedet gir større muligheter for kjøp av virksomheter, sier han.

I første kvartal 2008 omsatte Visma for MNOK 755, mot MNOK 705 i samme kvartal 2007.
EBITDA ble på MNOK 133, mot MNOK 122 i fjor, hvilket innebærer en forbedring på over 9 prosent. Netto kontantstrøm fra drift etter skatt per 31.3.2008 var MNOK 420,6 mot MNOK 335 per 31.3.2007. Både omsetning og EBITDA ble forbedret i forhold til 4. kvartal 2007.

Økt omsetning i alle divisjoner
Visma har gode resultater innen alle foretningsområder, og kan vise til spesielt stor fremgang for outsourcingstjenestene i første kvartal.
- Visma Services fortsetter den svært positive trenden fra i fjor, med en organisk vekst på 16,6 prosent, sett opp mot første kvartal 2007. Omsetningsveksten er spesielt sterk tatt i betraktning at påsken reduserte tilgjenglige arbeidsdager, sier Øystein Moan, og forklarer fremgangen;

- Markedet etterspør i mye større grad leveranser av outsourcingstjenester innen regnskap og lønn. Det begynner å bli mangel på kompetente regnskapsførere i hele Norden, og flere bedrifter må velge å sette bort økonomifunksjoner i fremtiden.

I løpet av første kvartal 2008 kjøpte Visma selskapene Actit Outsourcing AB og Actit Affärssystem AB i Sverige, med en forventet årsomsetning på MSEK 68 i 2008. I tillegg gjennomførte Visma en refinansiering av lånefasilitetene i første kvartal. DnB NOR, Nordea og Fokus Bank har overtatt som långiver og erstattet Citibank.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Konsernsjef i Visma, Øystein Moan, telefon +47 920 80 000

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker