Visma med solid vekst og sterk økning i salget av nettløsninger i 2011

I fjerde kvartal 2011 overgikk Vismas inntekter fra programvare levert som en tjeneste over internett (såkalt Software as a Service, eller SaaS) salget av lisenser til lokalt installerte løsninger for tredje kvartal på rad. Omsetningen for året som helhet passerte 5,1 milliarder kroner, hvorav 300 millioner skrev seg fra nettbaserte løsninger.

I kvartalet leverte Visma en omsetning på NOK 1 462 millioner kroner, sammenlignet med 1 239 millioner kroner i samme periode i fjor, en økning på 18 prosent. EBITDA endte på 302 millioner kroner, sammenlignet med 248 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, tilsvarende en økning på 21,5 prosent. Netto kontantstrøm etter skatt for hele året var NOK 837 millioner mot NOK 753 millioner i 2010.

Lanserer markedets mest omfattende nettbaserte ERP-løsning
- Visma opplever en stadig økende etterspørsel etter nettbaserte løsninger, og SaaS-inntektene våre økte med 31 prosent fra 2010 til 2011. Både markedet og Visma er i en overgangsfase fra lokalt installert programvare til nettleserbasert programvare, levert som en tjeneste over internett, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.
- Vi er godt i gang med å utvikle et banebrytende ERP-system for SMB-segmentet. Det er fullstendig SaaS-basert, men med funksjonalitet tilsvarende markedets mest sofistikerte og avanserte lokalt installerte systemer. Vi anslår at vi har et utviklingsforsprang på konkurrentene våre på om lag to år, og produktet vil bli lansert i tredje kvartal, avslører Moan.

Økende marked for outsourcingstjenester
Divisjonen for regnskaps- og lønnstjenester økte inntektene med 12,4 prosent i kvartalet. Markedet for outsourcing av regnskaps- og lønnsfunksjoner er i stadig vekst. Foreløpig er forventningene størst når det gjelder lønnstjenester til mellomstore og større kunder. Det finske markedet spesielt, der outsourcing er relativt lite utbredt, ser ut til å by på store muligheter ettersom mange mellomstore og store bedrifter nå undersøker mulighetene for å sette ut sine økonomifunksjoner.
- Kundegrunnlaget i mellomsegmentet er økende, og vi forventer å signere flere nye kontrakter i første kvartal i 2012, sier Moan.

Tidenes sterkeste kvartal for salg av anbuds- og innkjøpsløsninger i Sverige
Visma Commerce Solutions står for nesten 40 prosent av Vismas SaaS-inntekter. Divisjonen økte inntektene med 25,5 prosent i kvartalet. Etterspørselen etter nettbaserte løsninger for anbud og innkjøp øker. Visma har en særlig sterk posisjon i det svenske markedet, som ble ytterligere styrket i løpet av fjerde kvartal. I Norge er divisjonen omorganisert for å bygge en klar og sterk organisasjon, godt posisjonert for den forventede markedsveksten i årene som kommer.

Visma Retail hadde negativ vekst i kvartalet, på 15,8 prosent, som følge av at 2011 var et konsolideringsår, etter mer enn 50 prosent vekst i 2010. Visma Projects & Consulting økte omsetningen med 7,9 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2010.

Høy oppkjøpsaktivitet
Oppkjøpsaktiviteten har vært høy i Visma i hele 2011. I tredje kvartal kjøpte Visma Mamut AS, en ledende europeisk leverandør av programvare og nettbaserte tjenester til små og mellomstore bedrifter. I oktober ble Solanum-gruppen (Passeli / Netvisor) i Finland ervervet, som det nest viktigste oppkjøpet i andre halvdel av 2011. Disse oppkjøpene styrker Vismas posisjon som Nordens ledende ERP-leverandør.

4. kvartal 4. kvartal 2011 4. kvartal 2010 Vekst Året samlet 2011 2010 Vekst
Omsetning 1 462 1 239 18 % Omsetning 5 142 4 168 23,4 %
EBITDA 302 248 21,5 % EBITDA 934 815 14,6 %
EBIT 196 190 3,3 % EBIT 622 633 -1,6 %
Resultat før skatt 118 156 -24 % Resultat før skatt 440 514 -14,5 %

(Alle beløp i NOK mill)

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, +47 920 80 000

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Vi er godt i gang med å utvikle et banebrytende ERP-system for SMB-segmentet. Det er fullstendig SaaS-basert, men med funksjonalitet tilsvarende markedets mest sofistikerte og avanserte lokalt installerte systemer
Øystein Moan, konsernsjef i Visma