Visma med sterk omsetnings- og resultatvekst i 2006

Oslo, 1. februar 2007: Nordens største leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon vokser i raskt tempo. I fjor omsatte Visma for MNOK 2306 sammenlignet med MNOK 1907 i 2005. Det gir en omsetningsvekst på 21 prosent, hvor av 10 prosent er organisk vekst. Den organiske veksten skyldes god utvikling i de markedene hvor Visma opererer og økende etterspørsel etter Vismas produkter og tjenester. EBITDA-resultatet endte på MNOK 305, sammenlignet med MNOK 258 i 2005, men da er regnskapet belastet med engangskostnader på MNOK 24 relatert til HgCapitals oppkjøp av Visma i april 2006. Justert for disse engangskostnadene ble EBITDA MNOK 329, hvilket tilsvarer en EBITDA-vekst på 28 prosent.

- Vi er meget godt tilfreds med utviklingen i fjor – både når det gjelder omsetning og resultat. Til tross for at fjoråret var preget av strukturelle endringer og sterkere markedsorientering med investering i omfattende markedsprofilering i Norden, utvikler Visma-konsernet seg i raskt tempo i kombinasjon med god underliggende drift. Vi forventer at utviklingen vil fortsette – med særlig satsning på det nordiske og etter hvert europeiske markedet, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

Vismas omsetning i 4. kvartal 2006 havnet på MNOK 656, sammenlignet med MNOK 558 i foregående periode. I samme periode økte omsetningen med 23 prosent, hvor av den organsiek veksten utgjorde 10 prosent. EBITDA-resultatet i 4. kvartal 2006 endte på MNOK 94 mot MNOK 80 i samme periode året før. Engangskostnader relatert til kjøpet av Visma er belastet resultat i 4. kvartal 2006 med MNOK 14. Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var MNOK 301, sammenlignet med MNOK 287 i 2005.

Vokser i Norden og Europa

Visma overtok i januar i år Accountview, som er det tredje største programvarehuset i Nederland. Selskapets kjernevirksomhet er programvare for små og mellomstore bedrifter, med særlig fokus på regnskapsbyråer og revisorer. Samtidig har Visma styrket seg betraktelig innen retail den siste tiden, og fremstår i dag som Nordens ledende selskap innen detalj- og faghandel med en samlet omsetning på over MNOK 350. I oktober 2006 kjøpte Visma det svenske programvareselskapet Retail Business System (RBS).

Regnskapsprinsipper

Vismas regnskap sammenligner selskapets rapporterte tall for korresponderende periode i 2005 og er utarbeidet i samsvar med IAS 34 (IFRS).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Moan

+47 9208 0000

Om Visma:

Visma AS er holdingselskapet til de tre divisjonene i Visma-konsernet: Visma Software, Visma Services og Visma Financial & Productivity Services. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er representert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen og Nederland. Gjennom forhandler- og distributørnettverk er Visma også til stede i Russland, Baltikum, Tyskland og Storbritannia.

Samlet omsetning er ca 280 millioner Euro (ca 2,3 mrd norske kroner) og antall medarbeidere overstiger 2.400. Selskapet har over 210.000 små, mellomstore og store kunder i alle bransjer innen næringsliv og offentlig sektor.

For mer informasjon, se www.visma.no

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Dokumenter og linker