Visma presiserer: Ved alderskontroll basert på fingeravtrykk lagres kun fødselsdato

Vi henviser til dagens reportasje i Dagens Næringsliv vedrørende identifikasjon med fingeravtrykk ved kjøp av aldersgrensebelagte varer i butikk. Da det ikke kommer klart frem i reportasjen at navn ikke kobles mot fingeravtrykket må vi presisere dette, da dette er svært viktig for vårt ønske om behandling av saken på nytt hos Personvernnemda.

Vi ønsker å presisere at i vår foreslåtte mekanisme for alderskontroll basert på fingeravtrykk lagres det ingen opplysninger knyttet til personen annet enn fødselsdato. Navn, personnummer og annen unik informasjon lagres ikke. Løsningen behandler dermed ikke personsensitive data. Fingeravtrykket vil ikke være mulig å trekke ut fra den lagrede modellen, og det vil heller ikke lagres i kvitteringene en kobling mot fingeravtrykk, kun at alderskontroll har vært foretatt, og hvorvidt den var godkjent.

 

For mer informasjon, kontakt:
Ivo Ølstørn, marketing manager i Visma Retail, 974 06 740

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Dokumenter og linker

Sitater

I vår foreslåtte mekanisme for alderskontroll basert på fingeravtrykk lagres det ingen opplysninger knyttet til personen annet enn fødselsdato
Ivo Ølstørn i Visma Retail