Visma Samhandling Arkiv endelig godkjent etter Noark 5-standarden

Visma har i dag fått godkjenning av sin arkivløsning for norske kommuner, Visma Samhandling Arkiv. Løsningen sørger for sikker digital arkivering av sensitive personopplysninger. Visma Samhandling Arkiv gir kommunene en etterlengtet mulighet til å arkivere digitalt i sikker sone, i henhold til Noark5-standarden. Med dette er Visma den første og eneste godkjente leverandøren i Norge som er sertifisert etter Noark 5-standarden.

Med denne frittstående arkivkjernen får norske kommuner et digitalt arkiv i sikker sone, noe som ivaretar kravene til håndtering av sensitiv personinformasjon. Løsningen leveres ferdig koblet og integrert mot ulike fagsystemer. I praksis betyr dette at kommunene slipper papirarkiv fordi fagsystemet blir koblet sammen med arkivkjernen. Administrasjonen av arkivet skjer også helelektronisk, til forskjell fra dagens rutiner med å flytte papirarkiv til fjernarkiv og ikke minst avlevering til depot.

Arkivkjernen er åpen for andre leverandørers fagsystem, ikke bare Visma sine egne fagløsninger.

Godkjent arkivering i henhold til Noark5-standarden for fagsystem i sikker sone har vært et krav fra kommunal sektor i mange år, og dette har nå blitt en realitet med Visma Samhandling Arkiv. Dermed oppfylles myndighetskravene i henhold til arkivering og avlevering, samt til håndtering av sensitiv personinformasjon

Os kommune
Visma har samarbeidet med Os kommune i Hordaland for å få løsningen godkjent. Os kommune har benyttet arkivløsningen over en lengre periode og det er uttrekk fra Os kommunes arkiv som danner grunnlaget for endelig godkjenning hos Riksarkivaren.

For mer informasjon, se www.visma.no/arkiv

Eller les mer om godkjenningen på arkivverket.no

Noark 5 er en standard for arkivdanning som stiller krav til arkivstsuktur, metadata og funksjonalitet. Standarden skal kunne brukes for alle typer arkivdanning, uavhengig av teknologisk løsning og type organ. Noark 5 er den siste utgaven av Noark-standarden. Den ble publisert i 2008, og ble Noark 5 versjon 3 er gjeldende fra og med 1. mars 2011.

For mer informasjon, kontakt:
Stian Berg, Produktdirektør Visma Unique AS, tlf.: 922 60 222
Bengt Lerpold, Markedssjef Visma Unique AS, tlf: 46 40 56 50

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Dokumenter og linker

Sitater

Vi er fornøyd med å kunne tilby våre kunder en endelig godkjent arkivkjerne som første leverandør i Norge
Stian Berg, Produktdirektør Visma