Visma samler og bygger Nordens største partnerapparat innen SaaS

- Med Nordens største partnernettverk sitter vi med trumfkortet i spillet om SaaS-seieren. Det sier administrerende direktør i Visma Software, Erlend Sogn, i forbindelse med at Visma samlet over 600 teknikere, konsulenter og selgere fra sitt nordiske forhandlerapparat til kompetanseutvikling, sertifisering og salgstrening på Gardermoen denne uken. Alle ble drillet i SaaS.

- Visma har en tydelig uttalt målsetning om å være den ledende leverandøren av nettbasert programvare i Norden. Nå begynner ideen om programvare levert som en nettjeneste, eller Software as a Service (SaaS), å sette seg i markedet. Hittill i år har vi solgt 38 prosent mer SaaS enn i fjor, og i forrige kvartal var omsetningen av SaaS-løsninger for første gang høyere enn salget av lokalt installerte programvarelisenser. Denne utviklingen vil fortsette fremover. Både markedet og Visma er i en overgangsfase, og over de neste årene skal vi levere flere nye banebrytende nettløsninger og et nytt SaaS-konsept, sier Erlend Sogn.

1000 partnere i Norden
I følge Visma Software-sjefen spiller partnerne en nøkkelrolle i denne utviklingen. Vismas nettverk omfatter om lag 1000 partnere i Norden. Erlend Sogn mener den kompetansen disse besitter blir enda mer verdifull nå som kundene forventer å kunne velge fritt om de vil ha funksjonaliteten tilgjengelig som lokalt installerte programmer – eller som tjenester tilgjengelige over internett.

- Våre SaaS-løsninger er ikke bare frittstående produkter med funksjonalitet som dekker én enkelt oppgave eller prosess. Akkurat som Windows-programmer spenner fra det enkle og selvbetjente til det avanserte og skreddersømstilpassede, vil de nettbaserte løsningene øke i kompleksitet og fleksibilitet hele tiden. Akkurat som tradisjonelle programmer må kunne snakke med andre programmer, må SaaS-løsningene også det. Dette krever at kundene har tilgang til rådgivere og konsulenter som har kompetanse innen både tradisjonell programvare og SaaS. Det har våre partnere, og et slikt nettverk som det vi har i Norden er det ingen andre som kan vise til.     

Lanserer ny e-fakturaløsning – B-postens død?
De drøyt 600 deltakerene på samlingen på Gardermoen var de første som fikk presentert Vismas seneste skudd på SaaS-stammen. Med Vismas nye løsning for e-faktura kan nordiske bedrifter håndtere hele sin faktureringsprosess papirløst. Visma har standardisert sending og mottak av e-faktura i alle sine økonomi- og arbeidsflytsystemer. Nå kan alle de foreløpig 300 000 bedriftene i Norden som bruker et av disse økonomi- og arbeidsflytsystemene utveksle e-fakturaer elektronisk via et nettbasert program, helt uten tidkrevende og kostbare en-til-en oppsett. E-fakturaløsningen vil redusere volumet av B-post til et minimum, i alle fall for de som bruker en Visma-løsning. Dette sparer miljøet, minsker kredittid og reduserer administrasjonen til et minimum hva gjelder fakturahåndtering.
 
- Dette er ett av mange gode eksempler på hvordan tradisjonell programvare og nettbaserte tjenester henger sammen og utfyller hverandre, og vi har allerede en rekke slike løsninger. Profesjonelle bedrifter er avhengig av sammenheng og helhet i funksjonalitet, og av løsninger som tar hensyn til hele forretningsdriften. Vårt mål er at nordiske bedrifter i alle størrelser skal kunne få alt de trenger av oss og våre partnere, at de skal kunne velge hvilken funksjonalitet de vil kjøre lokalt og hva de vil kjøre over nettet, og at alle løsningene henger i hop og snakker sammen, avslutter Erlend Sogn.

For mer informasjon, kontakt:
Erlend Sogn, administrerende direktør i Visma Software AS, 450 02 406

Stian Estil, produktdirektør i Visma Software AS, 905 85 301

Visma er ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 240 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 300 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker