Visma satser innen personal- og arbeidstidsplanlegging – kjøper Notus Systemer

Visma kjøper Notus Systemer AS, og blir den ledende leverandøren av IT-systemer for arbeidstidsplanlegging og turnushåndtering til norske kommuner.

- Dette oppkjøpet er en del av vår satsning innenfor offentlig sektor. Visma er allerede en dominerende løsningsleverandør innen en lang rekke sentrale virksomhetsområder i det offentlige. Nå styrker vi vår posisjon også på området for personal- og arbeidstidsplanlegging, sier administrerende direktør i Visma Unique, Øivind Kirksæter.

Notus Systemer AS har i dag over 300 kunder, primært innen offentlig sektor. Til sammen benytter nærmere 5000 personer systemet daglig, og over 70 000 ansatte får sin lønn kjørt elektronisk gjennom Notus turnusplan. Notus Systemer AS har 23 ansatte, og hadde i 2007 en omsetning på nærmere 20 millioner kroner.

Automatiserer arbeidsprosessene
Programmene fra Notus skal integreres med Vismas eksisterende løsninger for lønn og personal, samt fagsystemer innen pleie og omsorg.
- Målet er å lage en helhetlig og kraftig løsning som i betydelig grad bidrar til å automatisere og effektivisere arbeidsprosessene til våre kunder, sier Kirksæter. Han understreker at norske kommunale helseinstitusjoner nå vil få en enda bedre løsning for bemanningsplanlegging, tett integrert med systemene for lønn og administrasjon.

- Samtidig ønsker vi å tilby denne typen løsninger også til de statlige helseforetakene og ulike aktører i privat sektor. Alle virksomheter som opererer med utvidet arbeidstid vil ha nytte av gode løsninger for bemanningsplanlegging integrert med lønns- og administrasjonssystemene. Det gjelder for eksempel hele servicenæringen, som hoteller og detaljhandel, og alle andre typer virksomheter med skift- eller turnusordninger, forteller Kirksæter, og tillegger;
- Visma er allerede en betydelig aktør i flere av disse markedssegmentene, og vi har ambisjoner om videre vekst.

Nettbasert turnuskabal
Oppkjøpet er også i tråd med Vismas satsning på nettbaserte løsninger og selvbetjeningsverktøy for ansatte.
- Turnusløsningen fra Notus gir virksomhetens medarbeidere mulighet til å logge seg på en Internettportal og legge inn egne turnusønsker eller velge ledige ekstravakter. Systemet betyr også slutten på timevis med telefonsamtaler for å fylle opp vaktlistene. Med noen enkle tastetrykk kan ledelsen sende forespørsler om ekstravakter til aktuelle ansatte via sms, avslutter Øivind Kirksæter.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør i Visma Unique, Øivind Kirksæter, telefon +47 977 07 990

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker