Visma signerer verdifull rammeavtale med Statens pensjonskasse

Visma har signert en rammeavtale med Statens pensjonskasse (SPK) for leveranse av tjenester knyttet til applikasjonsforvaltning og applikasjonsutvikling av SPKs systemportefølje. Avtalen har en varighet på to år, med opsjon på forlengelse ytterligere ett pluss ett år.

Visma ble tildelt avtalen som en av fem leverandører, i en konkurranse med 14 tilbydere, og gikk helt til topps i konkurransen på tildelingskriteriet kvalitet.

Det totale antatte omfanget av avtalen er 114 000 000 NOK for avtaleperioden.

- Dette er en bekreftelse på vår kompetanse og erfaring med utvikling og forvaltning av komplekse fagsystemer, der vi er blant de absolutt ledende leverandørene i markedet, sier administrerende direktør i Visma Sirius, Vidar Evensen.

- Vi er stolte over å ha fått en langsiktig avtale med en så spennende virksomhet som Statens pensjonskasse, og vi tror både prosjekter og teknologi vil by på interessante oppgaver for oss fremover, tillegger Evensen.

Om Statens pensjonskasse
Statens pensjonskasse (SPK) ble opprettet i 1917. Med nærmere én million medlemmer fordelt på ca. 1 600 bedriftskunder, er SPK Norges største pensjonsordning. SPK forvalter opptjente rettigheter til en verdi av 330 milliarder kroner. SPK har om lag 380 fast ansatte. Se www.spk.no.

Om Visma Sirius
Visma Sirius er et selskap i Visma-konsernet og er en nordisk leverandør av verdiskapende IT-løsninger rettet mot offentlig sektor og utvalgte bransjer i privat sektor. Selskapet er representert i Norge, Sverige og Danmark med mer enn 450 ansatte. Visma Sirius leverer systemutvikling av virksomhetskritiske IT-løsninger, applikasjonsforvaltning og konsulenttjenester. Fokus for løsningsleveransene er selvbetjente saks-/fagsystemer, skjema- og portalløsninger og forretningssystemer. Vi samarbeider tett med våre kunder, og har tung kompetanse på deres virksomheter, kombinert med en solid ekspertise innenfor informasjonsteknologi.

For mer informasjon, kontakt:
Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Sirius, 911 24 123

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 320 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker