Visma Sirius er valgt som leverandør til ny samhandlingsløsning for Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk har inngått en avtale med Visma Sirius om utvikling av ny elektronisk samhandlingsløsning.

Legemiddelverket har som målsetning å gå fra en manuell og papirbasert håndtering av søknader og dokumentasjon med tilhørende saksbehandling, over til en fullelektronisk samhandling i dialogen med sine kunder. Dette innebærer at eksterne kunder, herunder nasjonal og internasjonal legemiddelindustri skal kunne samhandle elektronisk med Legemiddelverket. Legemiddelverkets ansatte vil få et mer effektivt verktøy for saksbehandling gjennom elektronisk arbeidsflyt og automatisering av interne prosesser. Det vil videre være mulig å tilby tjenester til blant annet grossister, apoteker og sentrale myndigheter i EU. Samhandlingsløsningen vil inneholde en rekke selvbetjeningstjenester gjennom Altinn.

Avtalen som er inngått innebærer at Visma Sirius tar rollen som totalleverandør/integrator med ansvar for etablering av en helhetlig løsning for Legemiddelverket. Tjenesteutvikling på Altinn og integrasjon mot et utvalg av etatens eksisterende systemer er en sentral del av prosjektet. Visma Sirius skal også levere tjenester knyttet til support og vedlikehold av den nye løsningen.

- Vi er naturlig nok stolte over å bli valgt som totalleverandør til et slikt oppdrag, sier salgs - og markedsdirektør Vidar Evensen i Visma Sirius. Selskapet har lang erfaring med etablering og videreutvikling av denne type samhandlingsløsninger, hvor vi ved hjelp av tett integrasjon mellom selvbetjeningsløsninger og saksbehandlingsløsninger understøtter verdikjeder på tvers av en rekke interne og eksterne aktører.

Anskaffelsen har et budsjett i størrelsesorden 30 millioner kroner eks mva.

Tilbakemeldingene fra Legemiddelverket er at Visma Sirius hadde det sterkeste og mest samkjørte teamet, og de beste referansene for samhandlingsløsninger. Tilbudet fra Visma Sirius fikk høyeste score på de fleste kriterier som omhandlet kvalitet, herunder bl.a. gjennomføringsmodell, metodikk, bemanning og kompetanse. Den tilbudte løsningen viser at Visma Sirius har en gjennomgående forståelse av Legemiddelverkets behov, heter det i begrunnelsen fra Legemiddelverket.

”Vi har store forhåpninger til at denne løsningen skal gjøre at Legemiddelverket fremstår som en mer forutsigbar og effektiv samarbeidspart” sier direktør Gro Ramsten Wesenberg.

Om Statens legemiddelverk:
Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) er forvaltningsorganet på legemiddelområdet. Legemiddelverket fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Etaten godkjenner og overvåker legemidlene, og skal bidra til trygg og riktig økonomisk legemiddelbruk. For mer informasjon om Legemiddelverket, se
www.legemiddelverket.no

 

For mer informasjon, kontakt:
Vidar Evensen, salgs- og markedsdirektør i Visma Sirius, 911 24 123

Visma er ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 240 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 300 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker