Visma Sirius helt til topps i konkurransen om utvikling og forvaltning av fagsystemer hos UDI

Utlendingsdirektoratet (UDI) har inngått en avtale med Visma Sirius om utvikling og forvaltning av en rekke kjernekritiske fagsystemer i UDI. Avtalen har en varighet med 3+1+1 år.

UDI har ansvaret for å utføre norsk innvandrings- og flyktningpolitikk, og har en betydelig systemportefølje som skal understøtte en så effektiv, korrekt og hensynsfull innvandrings- og flykningpolitikk som mulig.

Avtalen som er inngått innebærer at Visma skal vedlikeholde og videreutvikle en rekke av UDIs kritiske fagsystemer. Avtalen gir i tillegg Visma muligheten til å levere tjenester til hele utlendingsforvaltningen. UDI gjennomfører for tiden et større moderniseringsprogram, EFFEKT -programmet, hvor Visma vil kunne bidra med utvikling av nye IT-systemer. 

- Vi er naturlig nok stolte over å bli valgt som leverandør til et slikt oppdrag”, sier salgs- og markedsdirektør Vidar Evensen i Visma Sirius.

Anskaffelsens totale kontraktsverdi for alle tjenesteområdene er estimert til 35-55 millioner NOK eks. mva per år. Virksomhetskrav, politiske føringer og bevilgninger kan medføre begrensninger i omfang, men kan også medføre økning i omfang og for eksempel igangsettelse av nye prosjekter.

Tilbakemeldingene fra UDI er at Visma har vært profesjonelle gjennom i hele tilbudsprosessen, og framstår som en svært moden leverandør på dette tjenesteområdet. Kvaliteten på Vismas tjenester ble vurdert til å være meget solid, i tillegg til at de ble ansett å være er en proaktiv leverandør som tar ansvar og gir trygghet.

- Dette er en bekreftelse på vår kompetanse og erfaring med utviklings- og forvaltningskontrakter, der vi er blant de absolutt ledende leverandørene i markedet sier Vidar Evensen.

 

For mer informasjon, kontakt:
Vidar Evensen, salgs- og markedsdirektør i Visma Sirius, 911 24 123

Visma er ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 240 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 300 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på NOK 3 381 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker