Lånebeløpet for kvinner øker

Report this content

Antallet forbrukslån som tas opp har på ett år steget med 21 prosent og det gjennomsnittlige lånebeløpet har vokst med 20.000 kroner. Det viser Zmarta Groups lånebarometer som for tredje gang har kartlagt forbrukslån i Norge.

Størst økning blant unge
Under 2016 steg landsgjennomsnittet fra 110.0000 kroner til 130.000 kr. Det viser lånebarometeret som for tredje gang kartlegger markedet for forbrukslån i Norge gjennom analyser av data fra titalls tusen utbetalte lån i 2016. Størst er økningen i aldersgruppen 26– 35 der snittlånet gått opp fra 99.000 kroner til 130.000 kroner – en økning på 31 prosent.

Kvinners lånebeløp vokser
Rapporten viser at på landsnivå tar menn større lån enn kvinner, henholdsvis 139.000 og 131.000 kroner. Kvinners snittlån vokser imidlertid mer enn mennenes: under 2015 lånte kvinner i snitt 91.000 kroner hvilket innebærer at 131.0000 kroner er en økning på hele 44 prosent i gjennomsnittlig lånebeløp. Det gjennomsnittlige lånebeløpet for menn har vokst fra 121.000 kroner til 139.000 kroner, en økning på 15 prosent.

"Ettersom dette er den tredje rapporten vi gjør kan vi i denne utgaven av lånebarometeret også sammenligne med foregående perioder og se utviklingen i nordmenns låneopptak. Vi vil benytte den eksepsjonelle og omfattende data vi har til å bidra med statistikk kring det norske lånemarkedet", sier Mattias Hallgrim, markedsdirektør i Zmarta Group.

Flest lån i Finnmark, minst i Nord-Trøndelag
Barometeret, som er laget av Zmarta Group der blant annet Zmarta, Centum, Finansa og Nordens største finansagent Freedom Finance inngår, viser en markant skille i låneopptak mellom fylkene og landsdelene. I forhold til befolkningsmengden var det personer fra Finnmark som lånte mest under 2016. Nord-Trøndelag er det fylke hvor det blir tatt opp minst lån i forhold til befolkningsmengden.

Rogaland og Finnmark – tar opp størst lån
Personer fra Finnmark og Rogaland er de som tar opp høyest forbrukslån i landet med et gjennomsnitt på 152.000 kroner (sammenlignet med landssnittet på 130.000 kroner). Det vil si at man i Finnmark og Rogaland låner 17 prosent over landsgjennomsnittet. På ett år har det gjennomsnittlige lånebeløpet i Rogaland steget med nesten 12 prosent. I Finnmark er motsvarende økning 16 prosent.

Vanligere å samle lån
En stor andel av de forbrukslån som formidles er så kalte refinansieringslån – lån med formål å samle tidligere lån. Antallet nordmenn som samler sine lån økte med 23 prosent under 2016. Vanligst å samle lån var blant nordmenn i alderen 46 – 65 år. Denne aldersgruppen sto for nær halvparten av alle lån til refinansiering.

"Det er godt å se denne markante økning ettersom refinansiering kan være et gunstig alternativ for låntakere som vil ta kontroll over sine smålån og unngå dyre kreditter", sier Mattias Hallgrim.


Les hele lånebarometeret her: En analyse av det norske markedet for forbrukslån


Om Zmartas lånebarometer
Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Rapporten er unik i sitt slag da den baserer på data fra titalls tusen utbetalte lån i tidsrommet 1. januar 2016 til den 31. desember 2016, og sammenligner også utviklingen med året før.

Abonner

Multimedia

Multimedia