Nordic Nanovector ASA – resultat for fjerde kvartal og helår 2019

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) publiserer i dag sine resultater for fjerde kvartal 2019. Selskapets ledelse vil gi en presentasjon av resultatene klokken 08:30 på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo. Se ytterligere informasjon nedenfor.

Vi har nå innrullert 47 pasienter i vår målrettede PARADIGME fase 2b studie med Betalutin®. Selskapet vil under ny ledelse se nærmere på gjeldende strategiske og operasjonelle aktiviteter. Vårt mål er fortsatt å fullføre pasientinnrulleringen til PARADIGME-studien i andre halvår 2020. De lovende resultatene fra den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2 basert på én enkelt behandling med Betalutin® gir styret og ledelsen trygghet for produktkandidatens potensial til å bli et viktig behandlingsalternativ for pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), sier styreleder Jan H. Egberts i Nordic Nanovector.

 

Hovedtrekk fjerde kvartal 2019

 • Fremgang for den målrettede 2b PARADIGME-studien for bruk av Betalutin® til behandling av 3. linje pasienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL)
  • 47 pasienter innrullert.
  • Selskapets mål er fortsatt å oppnå fullført pasientinnrullering i andre halvdel av 2020.
 • En global avtale ble signert med Isotope Technologies Garching GmbH (ITG) for å sikre leveransen av lutetium-177, en vesentlig komponent i Betalutin®.
 • Vellykket gjennomføring av emisjon som tilførte selskapet omkring 243 millioner kroner i ny egenkapital (brutto).
 • Ytterligere tre nye pasienter innrulleres i den siste doseringskohorten i DLBCL ettersom en pasient opplevde et reversibelt DLT.
 • Alfa37-prosjektet mottok 6 millioner kroner (0,65 millioner dollar) i tilskudd fra Eurostars og 12 millioner kroner (1,3 millioner dollar) fra Forskningsrådet.
 • Nye prekliniske data som gir innsikt i Betalutin®-baserte kombinasjonsterapier i NHL ble presentert på ASH.
   

Hovedtrekk etter fjerde kvartal 2019

 • Den 26 februar 2020 offentliggjorde Nordic Nanovector at teknologidirektør Lars Nieba er konstituert i stillingen som midlertidig administrerende direktør etter at Eduardo Bravo sluttet i selskapet for å søke nye karrieremuligheter.
   

Finansielle hovedtrekk for fjerde kvartal og helår 2019
(Beløp i parentes = samme periode i 2018 dersom annet ikke er oppgitt)

 • Omsetningen i fjerde kvartal og for året som helhet var 0,0 kroner (0,0 millioner kroner).
 • Totale driftskostnader i fjerde kvartal var 139,3 millioner kroner (96,3 millioner kroner). Totale driftskostnader for 2019 var 440,4 millioner kroner (340,0 millioner kroner)
 • Driftsunderskuddet i fjerde kvartal beløp seg til 137,5 millioner kroner (87,7 millioner kroner). Driftsunderskuddet for 2019 var 433,2 millioner kroner (underskudd på 336,8 millioner kroner)
 • Kontantbeholdningen beløp seg til 471 millioner kroner ved utgangen av desember 2019 (440,1 millioner kroner)
   

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovector har som mål å bli ledende innen målrettet behandling av hematologiske kreftindikasjoner. Selskapet søker å nå målet ved å utvikle, produsere og kommersialisere innovative behandlinger for å imøtekomme store, udekkede medisinske behov og forbedre den eksisterende kreftbehandlingen.

Betalutin® som er selskapets ledende produktkandidat, har en veldifferensiert, konkurransedyktig klinisk profil. Nordic Nanovector er overbevist om at Betalutin® kan bli et attraktivt og hensiktsmessig engangsbehandlingsalternativ som, basert på inngående markedsundersøkelser har potensial til å bli en kommersiell suksess.

Betalutin® utvikles for behandling av follikulært lymfom, basert på de lovende resultatene fra den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2. Den målrettede fase 2b PARADIGME -studien, der Betalutin® bare gis en gang for tredjelinjebehandling av R/R FL -pasienter, pågår.

Selskapet vil under sin nye ledelse gjennomgå gjeldende strategi og aktiviteter relatert til studien. Vi har fortsatt som mål å fullføre pasientinnrulleringen til PARADIGME i andre halvår 2020.

Publisering av foreløpige data fra undersøkelsen er planlagt noen måneder senere. En søknad for å oppnå markedsføringstillatelse for Betalutin® vil bli påbegynt i første halvår 2021. Nordic Nanovector har til hensikt å oppnå markedsgodkjenning og til å aktivt delta i kommersialiseringen av Betalutin® i kjernemarkeder.

Nordic Nanovector har som mål å maksimere verdien av Betalutin® i alle typer NHL (FL og DLCBL) og i tidligere behandlingslinjer i kombinasjon med standard behandling.

Selskapet vurderer også muligheter med andre CD37-målrettede radioimmunoterapier innenfor NHL og andre hematologiske kreftindikasjoner.

 

Presentasjon og webcast

Selskapets ledelse gir en presentasjon av resultatene i dag klokken 08:30 på: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Møterom: BJØRVIKA

Presentasjonen kan følges direkte på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media.

Resultatrapporten og presentasjonen er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media/Reports and Presentation/Interim Reports/2019.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Malene Brondberg, IR- og kommunikasjonsdirektør tlf.: +44 7561 431 762 e-post: ir@nordicnanovector.com

 

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ pasientbehandling for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utvikling av målrettet behandling for hematologisk kreft.

Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29 milliarder amerikanske dollar innen 2026. Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.

Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

 

 

Tags:

About Us

About Nordic Nanovector Nordic Nanovector is committed to develop and deliver innovative therapies to patients to address major unmet medical needs and advance cancer care. The Company aspires to become a leader in the development of targeted therapies for haematological cancers. Nordic Nanovector's lead clinical-stage candidate is Betalutin®, a novel CD37-targeting antibody-radionuclide-conjugate designed to advance the treatment of non-Hodgkin's lymphoma (NHL). NHL is an indication with substantial unmet medical need, representing a growing market forecast to be worth nearly USD 29 billion by 2026. Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation of Betalutin® in core markets. Further information can be found at www.nordicnanovector.com. This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.