Nordic Nanovector ASA, resultater for første kvartal 2018:

Fortsatt sterk tro på Betalutin®

Oslo, 30. mai 2018

Nordic Nanovector (OSE: NANO) publiserer i dag sine resultater for første kvartal 2018. Selskapets ledelse vil gi en presentasjon av resultatene klokken 08:30 i Oslo. Se ytterligere informasjon nedenfor.

- Arbeidet med å få PARADIGME-studien godkjent og igangsatt har vært vår aller viktigste oppgave i årets første kvartal. Selv om oppstarten av studien har vært oppløftende, besluttet vi i april at det ville være riktigst å justere tidsplanen noe. Målet er nå å presentere kliniske resultater fra studien i første halvår 2020, sier fungerende administrerende direktør, Tone Kvåle i en kommentar.

- Basert på de lovende kliniske dataene som er tilgjengelige så langt, er vi fortsatt overbevist om at Betalutin® har et stort potensial. Vi tror dessuten at dataene fra PARADIGME-studien vil gi god input til vår regulatoriske og kommersielle strategi for å sikre at Betalutin® blir et nytt og viktig alternativ i tredjelinjebehandling av lymfekreftpasienter med diagnosen follikulært lymfom (FL), fortsetter Kvåle.

Operasjonelle hovedtrekk første kvartal

• Oppstartsaktivitetene pågår for den pivotale fase 2b-studien PARADIGME. Studien undersøker om Betalutin® kan være et mulig nytt behandlingsalternativ for pasienter med minst to tilbakefall (tredjelinjebehandling) av lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL). Per 29. mai er studien åpnet for pasientrekruttering ved 19 sykehus i åtte land.

• Malene Brondberg utnevnt som IR- og kommunikasjonsdirektør.

Hendelser etter kvartalets slutt

• Luigi Costa fratrådte sin stilling som administrerende direktør, og Tone Kvåle ble utnevnt som fungerende administrerende direktør i tillegg til at hun fortsetter i sin rolle som CFO. Rekruttering av ny administrerende direktør pågår.

• Fremdriftsplanen for PARADIGME-studien ble revidert med mål om at de kliniske testresultatene skal være klare i første halvår 2020 (opprinnelig plan: annet halvår 2019). Oppstartsaktiviteter og initiering av sykehus for studien pågår.

• Det kliniske utviklingsprogrammet for Humalutin® er utsatt på ubestemt tid for å kunne konsentrere ressursene om PARADIGME-studien og utviklingsprogrammet for Betalutin®.

Finansielle hovedtrekk første kvartal

(Beløp i parentes = samme periode i 2017 dersom ikke annet er oppgitt).

• Omsetningen i første kvartal 2018 var 0 (0,1 millioner kroner).

• Totale driftskostnader i kvartalet var 82,3 millioner kroner (65,8 millioner kroner)

o Kostnader knyttet til forskning og klinisk utvikling stod for 76,2 prosent av totale driftskostnader (72,2 prosent).

• Driftsunderskuddet i kvartalet beløp seg til 82,3 millioner kroner (65,7 millioner kroner).

• Samlet tap i kvartalet ble 90,7 millioner kroner (55,8 millioner kroner).

• Kontantbeholdningen per 31. mars 2018 beløp seg til 641,5 millioner kroner, ned fra 756,6 millioner ved utgangen av 2017.

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovector har som mål å bli ledende innen målrettet behandling av hematologiske kreftindikasjoner. Selskapet søker å nå målet ved å utvikle, produsere og kommersialisere innovative behandlinger for å imøtekomme store, udekkede medisinske behov og forbedre kreftbehandlingen.

Betalutin® er selskapets fremste produktkandidat. De lovende, foreløpige resultatene fra den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2a bekrefter at Betalutin har en veldifferensiert, konkurransedyktig klinisk profil for follikulært lymfom med tilbakefall eller manglende respons (R/R FL, eller «relapsed, refractory follicular lymphoma»). Den avgjørende fase 2b PARADIGME-studien med Betalutin® i tredjelinjebehandling av R/R FL pågår med mål om å rapportere kliniske data i løpet av første halvår 2020, med påfølgende søknad om markedsføringsgodkjennelse i 2020.

Nordic Nanovector har som mål å maksimere verdien av Betalutin® gjennom alle faser av FL og NHL og i andre hematologiske kreftindikasjoner.

Selskapet har sterk tro på at Betalutin® kan bli et attraktivt og anvendelig behandlingsalternativ, som basert på grundige markedsundersøkelser har potensial til å bli en kommersiell suksess.

Selskapets kontantbeholdning er forventet å være tilstrekkelig frem til de kliniske dataene for PARADIGME-studien foreligger i første halvår 2020.

Presentasjon og webcast

Selskapets ledelse gir en presentasjon av resultatene i dag, 30. mai klokken 08:30 på

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Møterom: NYLAND

Presentasjonen kan følges direkte på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media.

Resultatrapporten og presentasjonen er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media/Reports and Presentation/Interim Reports/2018 fra klokken 07:00 i dag.

Resultatpresentasjon på norsk

Som tidligere annonsert vil det i tillegg bli gitt en egen presentasjon på norsk ved selskapets CFO og fungerende CEO, Tone Kvåle, og VP IR & Corporate Communications, Malene Brondberg. Denne presentasjonen finner sted torsdag 31. mai 2018 klokken 8:30 på

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Møterom: VIPPETANGEN

Interesserte bes sende påmelding til dette møtet til  ir@nordicnanovector.com

Det vil IKKE bli webcastopptak av den norske presentasjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Malene Brondberg, IR- og kommunikasjonsdirektør

Tlf: +44 7561 431 762

E-post: ir@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ behandling til pasienter for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utviklingen av målrettet behandling for hematologisk kreft.

Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov, med et antatt markedspotensial på omkring 20 milliarder amerikanske dollar innen 2024.

Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.

Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Forward-looking statements This announcement may contain certain forward-looking statements and forecasts based on uncertainty, since they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future and which, by their nature, will have an impact on Nordic Nanovector’s business, financial condition and results of operations. The terms “anticipates”, “assumes”, “believes”, “can”, “could”, “estimates”, “expects”, “forecasts”, “intends”, “may”, “might”, “plans”, “should”, “projects”, “will”, “would” or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology are used to identify forward-looking statement. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in a forward-looking statement or affect the extent to which a particular projection is realised. Factors that could cause these differences include, but are not limited to, implementation of Nordic Nanovector’s strategy and its ability to further grow, risks associated with the development and/or approval of Nordic Nanovector’s products candidates, ongoing clinical trials and expected trial results, the ability to commercialise Betalutin®, technology changes and new products in Nordic Nanovector’s potential market and industry, the ability to develop new products and enhance existing products, the impact of competition, changes in general economy and industry conditions and legislative, regulatory and political factors. No assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Nordic Nanovector disclaims any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

This information is subject to a duty of disclosure pursuant to Section 5-12 of the Securities Trading Act.

 

Tags:

About Us

About Nordic Nanovector Nordic Nanovector is committed to develop and deliver innovative therapies to patients to address major unmet medical needs and advance cancer care. The Company aspires to become a leader in the development of targeted therapies for haematological cancers. Nordic Nanovector's lead clinical-stage candidate is Betalutin®, a novel CD37-targeting antibody-radionuclide-conjugate designed to advance the treatment of non-Hodgkin's lymphoma (NHL). NHL is an indication with substantial unmet medical need, representing a growing market forecast to be worth nearly USD 29 billion by 2026. Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation of Betalutin® in core markets. Further information can be found at www.nordicnanovector.com. This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.