Ändrar språk för informationsgivning till engelska

Report this content

Styrelsen har beslutat att ändra koncernens kommunikationsspråk till engelska till följd av att bolaget upplever ett ökat intresse från internationella investerare. I den senaste emissionen i maj, där bolaget tillfördes 110 miljoner kronor, tecknades en signifikant del av internationella aktieägare.
 
Övergången kommer att genomföras i samband med kvartalsrapporten för andra kvartalet, april - juni 2020, vilket innebär att bolaget endast kommer att kommunicera och förbereda finansiella rapporter och pressreleaser på engelska från och med den 26 augusti 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +46 70-023 63 03, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet används idag av 53 000 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

Prenumerera

Dokument & länkar