Teckningsgraden i 24SevenOffice nyemission i samband med listningen på AktieTorget uppgick till 210 procent.

Erbjudandet i 24SevenOffice Scandinavia AB (publ) ("24SevenOffice" eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på AktieTorget blev övertecknat. Teckningsgraden uppgick till 210 procent. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 40,0 MSEK före emissionskostnader vilka kommer uppgå till 4,0 MSEK. Första dag för handel på AktieTorget kommer att vara den 21 december 2017.

Anmälningsperioden för att delta i erbjudandet avslutades den 6 december 2017. Erbjudandet riktades till befintliga aktieägare, anställda, allmänheten samt institutionella investerare. I Erbjudandet hade 2 464 investerare ansökt om teckning, 1 211 har erhållit tilldelning. 24SevenOffice har efter nyemissionens genomförande 1 242 aktieägare. När nyemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 6 150 000 aktier till totalt 53 349 819 aktier. På förhand hade ett antal institutionella investerare och kvalificerade investerare, bland annat Humle Småbolagsfond, förbundit sig att teckna aktier för 24,5 MSEK, motsvarande 61,3 procent av erbjudandet.

- ”Jag är väldig nöjd med det stora intresset kring 24SevenOffice emission och noteringsprocess. Överteckningen är en kvalitetsstämpel för 24SevenOffice som företag, varumärke och som investeringsmöjlighet. Jag ser fram emot att initiera expansionen i Sverige och i större utsträckning erbjuda 24SevenOffice till den svenska marknaden”, säger Bolagets VD, Ståle Risa.

Tilldelning och betalning

Med anledning av den höga teckningsgraden kan full tilldelning inte ske. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med tilldelningsprinciper fastställda i prospektet daterat november 2017.

Avräkningsnotor kommer att sändas till tecknare som erhållit tilldelning den 8 december med likviddag den 13 december 2017. Första dag för handel på AktieTorget kommer att vara den 21 december 2017.

Partner Fondkommission har varit finansiell rådgivare i samband med listningen och nyemissionen.

Aktiens kortnamn: 247.
Aktiens ISIN-kod: SE0010546911.

Kontakt

Ståle Risa, VD.

Tel: +47 922 35 847.
E-post: str@24sevenoffice.com.

Om 24SevenOffice
24SevenOffice är verksamma på den nordiska markna­den och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar, SaaS (Software as a Service). Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhan­dahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, fakturering, lager/logistik, projektstyrning, tidredovisning och CRM, allt integrerat i en lösning.

Om oss

Bolagets affärsidé är att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små- och medelstora företag.

Prenumerera

Dokument & länkar