3i, Nordea Capital och företagets ledning förvärvar Empower

3i, Nordea Capital och företagets ledning förvärvar Empower 3i, Nordea Capital och Empower Group's företagsledning har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i energiserviceföretaget Empower från Pohjolan Voima Group's Powest Oy och Vattenfall Oy. 3i's ägarandel i Empower blir 42 %, Nordea Capitals ägarandel 33 %, och ledningsgruppens ägarandel 25 %. Empower Group tillhandahåller service inom energisektorn. Som ett resultat av förändringarna i ägarstrukturen, kommer Empower att bli ett helt fristående serviceföretag, utan ägarmässiga kopplingar till sina kunder Pohjolan Voima och Vattenfall. "Empower blir nu ett energiserviceföretag som kommer att agera på marknadsmässiga villkor. I och med detta erbjuds nya möjligheter för oss att expandera vårt företag, säger Aappo Kontu, Managing Director of Empower. Empower har utvecklats snabbt under de senaste åren och företaget struktur har renodlats. Empower's nuvarande affärfokus är energi-, nätverksservice och drift i Finland samt motsvarande verksamhet i Baltikum. "Empower har goda tillväxtmöjligheter i en snabbt växande och föränderlig energimarknad i Finland och i de baltiska staterna. Företagets ledning har varit framgångsrik med att bygga upp Empower, och vi tror att lönsamheten kommer att öka under de närmast åren, säger Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc. "Den här typen av spin-off är en idealisk investering för oss. Vi uppskattar speciellt erfarenheten som finns hos MBO teamet, säger Eero Piipponen, Investment Director, Nordea Capital. Affären är villkorad av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. För ytterligare information vänligen kontakta: Berndt Schalin, 3i Finland Oy, tel +358 40 8429 469 Gustav Bard, Managing Director 3i Nordic plc (UK), filial Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101 51, 070-511 64 27 Aappo Kontu, Empower Oy, telephone +358 50 3133210 Eero Piipponen, Nordea Capital Oy, +358 50 64 515 About Empower Empower is one of the largest service providers in the energy sector in Finland. Expert services comprise usage and maintenance services for power plants and district heating companies, services for the energy trade, and the design, construction and maintenance of telecom, distribution and transfer networks, as well as usage services for the same. Empower's estimated turnover for 2004 is EUR 86 million, and the personnel numbers 1,000 in Finland and the Baltic States. www.empower.fi About 3i 3i brings capital, knowledge and connections to the creation and development of businesses around the world. It invests in a wide range of opportunities from start-ups to buy-outs and buy-ins, focusing on businesses with high growth potential and strong management. 3i invests in businesses across three continents through local investment teams in Europe, Asia Pacific and the USA. To date, 3i has invested over £15 billion (including co-investment funds). In the 6 months to 30th September 2003 an average of £2.2 million (including co-investment funds) was invested each working day. 3i's current portfolio is valued at over £5 billion (£5,265 million including co-investment funds). About Nordea Capital Nordea Capital Oy manages capital of EUR 60 million, with funds investing in enterprises with growth potential in all business fields in Finland. During the period 1997-2003,the funds invested in 35 companies. Nordea Capital Oy is a subsidiary of Nordea Bank Finland Plc. Nordea is a leading finance services group in the Nordic and Baltic area. For additional information, please contact: www.nordeacapital.fi ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00620/wkr0002.pdf

Om oss

3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i's relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3i's buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. 3i's growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv och 3i's venture capital verksamhet investerar i företag som befinner sig i tidiga skeden. Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars, 2004, investerade 3i 1,469 miljoner euro, inklusive parallellinvesteringsfonder.

Dokument & länkar